Dikke darm tumor verwijderen

Er zijn chirurgen die het gedeelte van de darm met een tumor verwijderen door een kijkoperatie. Dit heet een laparoscopische operatie. In de buik is de operatie niet anders dan wanneer de buik zou zijn geopend. Ook bij een kijkoperatie moet uiteindelijk een snee in de buik worden gemaakt om de darm met tumor uit de. Daarnaast zijn er mensen die te maken krijgen met uitzaaiingen van dikkedarmkanker of terugkeer van ziekte.

Dikke darm tumor verwijderen

Bij een operatie vanwege dikkedarmkanker wordt de tumor weggehaald en de doorgankelijkheid van de darm – zo mogelijk – hersteld. Ook worden de lymfklieren verwijderd waarop dat deel van de dikke darm. Behalve de tumor wordt aan beide kanten van de tumor ook gezond weefsel en een deel van de lymfeklieren verwijderd. Daarna maakt de arts de twee uiteinden van de darm weer aan elkaar vast. Meestal wordt er een deel van de dikke darm verwijderd, soms wordt echter de hele dikke. Indien er bij weefselonderzoek van het verwijderde dikke darmgedeelte uitzaaiingen in de tevens verwijderde lymfeklier(en) wordt(en) aangetoond, zijn die weliswaar verwijderd, maar geeft dat aan dat de kwaadaardige tumor zich reeds aan het uitzaaien was. De meest toegepaste en belangrijkste behandeling bij dikke darmkanker is een operatie, waarbij de tumor, een gedeelte van de darm of de gehele dikke darm verwijderd wordt. Dit is afhankelijk van de grootte en het aantal tumoren in de darm.

Dikke darm tumor verwijderen

Bij een kleine groep patiënten is een operatie niet mogelijk omdat de tumor niet. O Bij een rechtszijdige hemicolectomie wordt het rechter deel van dikke darm verwijderd en de dunne darm vervolgens op het colon transversum geplaatst. Afbeelding 5: Rechtszijdige hemicolectomie. O Bij een tumor in het colon transversum wordt een hemicolectomie uitgevoerd, waarbij het colon transversum verwijderd. Bij u is een kwaadaardig gezwel geconstateerd in de dikke darm. De beste behandeling hiervoor is het operatief verwijderen van het gezwel. Bij operaties voor kwaadaardige aandoeningen worden altijd de lymfeklieren in de buurt van de tumor verwijderd.

Dit wordt gedaan om te kijken of de tumor zich in de lymfeklieren. Deze functie kan ook nog goed vervuld worden wanneer een groot deel van de dikke darm is verwijderd. Rechts in de buik ligt het opstijgende deel (A: het colon ascendens), waar de dunne darm in uitmondt. Tijdens de operatie is namelijk niet te zien is of het weefsel net buiten het tumorgebied vrij is van kankercellen. Ook omdat het lymfeweefsel in de dikke darm nauw verweven.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende goedaardige tumoren van de darm. Klikt u op een van de linkjes voor meer informatie. Dikke darm hóeft niet altijd verwijderd bij endeldarmkanker. Het is dan onnodig de endeldarm – of een deel daarvan – te verwijderen, met alle negatieve gevolgen van dien. Bij de orgaansparende behandeling houden artsen de patiënten nauwlettend in de gaten om te kijken of de tumor weg blijft.

Dikke darm tumor verwijderen

Bij een tumor of ontsteking (diverticulitis) in het laatste deel van de dikke darm of in het bovenste deel van de endeldarm moet soms een andere operatie worden uitgevoerd. Het deel van de darm waarin zich de tumor of afwijking bevindt, wordt dan verwijderd. De twee uiteinden kunnen niet altijd direct met elkaar.

De dikke darm eindigt via de endeldarm (= rectum) in de aars (= anus). In de dikke darm dikt de ontlasting in, door het water uit de stoelgang te onttrekken. De functie van de dikke darm kan blijvend vervuld worden wanneer een (groot) deel van de dikke darm is verwijderd. De endeldarm dient als reservoir voor de. Bij tumoren in het caecum of het colon ascendens wordt een rechterhemicolectomie uitgevoerd. Hemicolectomie wil zeggen dat de helft van het colon (de rechterzijde) wordt verwijderd. Bij deze tumoren worden eerst het caecum (inclusief de overgang van dunne naar dikke darm of klep van Bauhin), het colon ascendens.

Het doel van een dikke darmoperatie is om een deel van de dikke darm te verwijderen dat niet goed functioneert. Soms wordt de gehele dikke darm verwijderd. In een meer gevorderd stadium, als de tumor is uitgezaaid tot in de lymfeklieren of andere organen, is de prognose een stuk slechter. Figuur 3: Lymfklieren van de dikke darm.

Als de tumor volledig is verwijderd, krijgen bepaalde patiënten nog chemotherapie. De dunne darm wordt op de dikke darm aangesloten. Dit betekent dat u bij deze operatie in principe geen stoma krijgt. Deze hond zal moeilijk poepen en hierbij pijn hebben. Op de ontlasting is bloed zichtbaar. Dikkedarmkanker ontstaat doordat cellen in de dikke darm zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen.

Hoe komt u in contact met lotgenoten? De chirurg verwijdert de tumor als dit mogelijk is. Deze operatie is meestal in opzet genezend. Soms verwijdert de arts de tumor ook als er geen genezing meer mogelijk is.

Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat de tumor de darm niet helemaal verstopt.