Doelgroepregister uwv

U kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Wilt u weten welke financiële regelingen er voor u zijn, bekijk dan de. Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een. Wie worden opgenomen in het doelgroepregister? U kunt zich niet zelf aanmelden voor het doelgroepregister. Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij.

U wordt in het doelgroepregister opgenomen als u behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Staat u niet in het doelgroepregister en denkt u dat u wel tot de doelgroep behoort? Dan kunt u een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen indienen. Let op: bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt wanneer u gegevens opvraagt. Wij krijgen de gegevens namelijk van. Wie heeft er ervaring met het doelgroepregister ? Ik heb binnenkort een afspraak bij een verzekeringsarts van het UWV.

Doelgroepregister uwv

Zeer waarschijnlijk krijg ik geen uitkering, maar word ik opgenomen in het doelgroepregister.

Ik ben wel benieuwd of er mensen aan een baan zijn gekomen dankzij dit register? De functie van het doelgroepregister is dat iedereen die tot de doelgroep van de banenafspraak in het register staat geregistreerd. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal op uwv. Burgers doen dit via Mijn UWV op uwv.

Ook kunnen burgers zichzelf controleren. Het blijkt lastig om vooraf met zekerheid te bepalen of een bepaalde werknemer behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Daarom heeft UWV een doelgroepregister beschikbaar gesteld. Dit register kunnen werkgevers raadplegen om te zien of een persoon daadwerkelijk onder de doelgroep van.

De mensen voor wie de extra banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt dit mee voor de banenafspraak. Bij invoering van het register heeft UWV de Wajongers en mensen met een Wsw- indicatie. UWV is verantwoordelijk voor het beheer van het register. UWV en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van alle gegevens. Wat is de functie van het doelgroepregister ? In het doelgroepregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

In de uitvoeringstoets zijn vier wijzigingen opgenomen die de (werk)processen van UWV raken: 1. Schoolverlaters Praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling van UWV opgenomen worden in doelgroepregister. Iedereen die tot de doelgroep behoort, staat in het doelgroepregister. UWV beheert dit register en actualiseert het regelmatig. Mensen met een Wajong- status, met een Wsw-indicatie en met een. Wiw- en Id-baan zijn in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Check eerst het doelgroepregister bij UWV.

Wilt u voor uw bv een arbeidsgehandicapte in dienst nemen om zo aan het quotum te voldoen? Check dan eerst of de sollicitant valt onder de doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De Praktijkroute is, naast de reguliere beoordeling door UWV, een extra toegang tot het doelgroepregister van de banenafspraak. Esther Segaar en Esther Schermer ondervinden in hun werk dagelijks hoe lastig de regels rond het doelgroepregister en beschut werk in de praktijk zijn, en hoe ingewikkeld de samenwerking met het UWV en met regio-gemeenten is. Daarvoor koppelt UWV het register aan de polisadministratie ( burgerservicenummer).

Voordat u de kandidaat een functie aanbiedt, kijkt u in het werkgeversportaal van UWV. Daarin staat of de persoon die u (vast of tijdelijk ) in dienst wilt nemen in het doelgroepregister staat. Dit raadplegen van het doelgroepregister op het.