Draaitabel converteren naar gewone tabel

Spring naar Cellen converteren naar formules met behulp van de functie. OPHALEN in een formule gebruiken om cellen in een draaitabelrapport te converteren naar werkbladformules als u wilt werken met niet-OLAP-gegevensbronnen, als u liever niet meteen een upgrade uitvoert. De draaitabel links naar een grotere tafel van waaruit het zijn data krijgt. Misschien wilt u de gegevens in een draaitabel aan anderen zonder dat de. Deze tip werd geschreven door Excel teacher. Draaitabellen omzetten naar formules. Dit zou betekenen dat je terug over een verticale tabel beschikt en opnieuw verder kan met je geliefde draaitabel functionaliteit. In onderstaand voorbeeld heb ik vanuit de kruistabel links een vlakke tabel rechts gegenereerd.

Deze tabel heb je nog van de vorige oefening of je maakt een nieuwe. I created this video in response to a viewer who has a boss and a client who: 1) Do not know how to use Pivot. Bedoel je met " kruistabel " een draaitabel ? Die is standaard opgebouwd vanuit een lijstoverzicht. Dit lijstoverzicht bevindt zich normaal gesproken in een verborgen blad. Controleer eens of je alle bladen zichtbaar hebt, zo niet, dan alles zichtbaar maken. Deze knop zal de tabel weer degraderen tot een normale reeks cellen. Wees erop verdacht, dat als u dit doet, eventuele draaitabellen die op de tabel gebaseerd zijn hun bronbereik kwijt raken.

U kunt dit repareren door in de draaitabel wizard het bronbereik opnieuw aan te geven. Automatische beschikbaarheid van een uitgebreide set mogelijkheden voor gegevensmanipulatie. De dataset van een wordt bij uitbreiding. Eerste tip: maak van de draaitabel bron eerst een Tabel, en gebruik dan de Tabel als bron voor de draaitabel. Omdat een Tabel in Excel een dynamisch bereik heeft. Als u met draaitabellen werkt bent u er ongetwijfeld wel eens mee geconfronteerd: omdat het in de draaitabel zelf niet mogelijk is om een berekening uit te voeren, probeert u dit snel even in een van de naastgelegen kolommen. In de onderstaande draaitabel hebben we dit gedaan in kolom D, waarbij we de omzet in kolom.

Een apart tabblad te maken voor een draaitabel, die steeds kan worden aangepast. Verdere tabbladen te maken waar de analyse resultaten komen te staan. Een tabel terugzetten in simpel formaat gaat via het lint INSERT door Converteren naar bereik. Wat echter minder bekend is, is het feit dat een draaitabel niet automatisch synchroon blijft lopen met een bron waar rijen (records) of kolommen (velden) aan worden toegevoegd. Let wel dat de functies first en last alleen relevant zijn voor draaitabellen.

Voorbeeld 1: Bekijk de volgende standaard tabel, waarbij de functie top wordt gebruikt in een eendimensionale tabel : Bij een enkele dimensie verwijst de functie top altijd naar de eerste gegevensrij van de tabel (de totaalrij wordt niet opgenomen.). Om tijd te besparen kunt u eventueel de herha- ling overslaan. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning. Met draaitabellen kan je je gegevens goed samenvatten, analyseren, verkennen en presenteren. In de Engelse versie van Excel wordt een draaitabel een "Pivot table " genoemd. Slicers kunnen niet alleen bij draaitabellen, maar ook bij gewone tabellen en draaigrafieken gebruikt. Met andere woorden, als ‘ gewone ‘ Business Intelligence qua kennis of qua budget buiten het.

Een draaitabel converteren naar kubusfuncties. Voeg grafieken in op basis van gestylde voorbeelden. Snel onbedoeld CAPSLOCK ongedaan maken.