Draaitabel datum weergeven

Door gegevens in een draaitabel te groeperen, kunt u een subset weergeven met de gegevens die u wilt analyseren. Stel dat u een onoverzichtelijke lijst met datums of tijden ( datum – en tijdvelden in de draaitabel ) wilt groeperen in kwartalen en maanden, zoals hieronder: Datums die zijn gegroepeerd op maanden en. Gebruik het dialoogvenster Als datumtabel markeren om een unieke datumkolom op te geven, zodat u geavanceerde datumfilters kunt gebruiken voor Power Pivot -gegevens in Excel-draairapporten. Geavanceerde datumfilters worden weergegeven voor rij- en kolomlabels in een draaitabel of draaigrafiek wanneer u een. Als de gewenste velden niet in de lijst met draaitabelvelden worden weergegeven, moet u mogelijk de draaitabel vernieuwen om eventuele nieuwe velden, berekende. Standaard worden tekstvelden aan het gebied Rijlabels toegevoegd, numerieke velden aan het gebied Waarden, en OLAP- datum – en tijdhiërarchieën. Het zal regelmatig voorkomen dat er een datumveld zit in je brongegevens voor een draaitabel.

In het onderstaande voorbeeld zie je verkoopstatistieken per dag. Een draaitabel is een prima hulpmiddel om deze gegevens overzichtelijk. U heeft een draaitabel met datums erin vergelijkbaar met het volgende voorbeeld. U wilt bijvoorbeeld de totalen per maand tonen.

Klik met de rechtermuisknop in de kolom datums en kies.

Draaitabel datum weergeven

Om een draaitabel te kunnen maken hebben we wat basisgegevens nodig. Vermits in de kolom "Indienst" getallen staan, wordt dit veld in de zone "Waarden" geplaatst. Sleep het veld "Indienst" naar de zone "Kolommen". Het dialoogvenster "Groeperen" verschijnt. We vertrekken van een databank waar voor verschillende goederen de verkoop wordt bijhouden per dag.

In een tabel is zowel de aankoopprijs als de verkoopprijs aangebracht. Het is de bedoeling om te achterhalen wat de winst is over de ganse periode. Voorbeeld: Orderdatum in rijgebied is gegroepeerd op jaren en maanden. In dit onderwerp wordt een aantal aanbevelingen beschreven voor de import van gegevens die datums bevatten en voor het werken met datums in relaties en in draaitabellen.

Selecteer een grafiek naar keuze et voilà: een grafische weergave van de gegevens die je zonder de draaitabel vast nooit uit de oorspronkelijke verzameling had kunnen trekken. Merk overigens op dat deze tabel zich vanzelf aanpast aan de wijzigingen die je aanbrengt in de Lijst met Draaitabelvelden. Het lijkt erop dat het formaat in de draaitabel overeenkomt met het formaat van de oorspronkelijke tabel. Ik heb ff gespeeld met uw rekenblad. Als ik de kolom B in Data het juiste datum formaat geef en dan de draaitabel vernieuw dan is het zoals u wilt hebben. Selecteer een cel in de draai- tabel en klik daarna op de knop Rapport opmaken in de werkbalk Draaitabel (zie figuur 4.15). Selecteer een van de opmaakopties die in dit dialoogvenster wordt weergegeven en klik daarna op OK. Dit hoofdstuk is gebaseerd op hoofdstuk 8 ( Draaitabel gebruiken) van de Handleiding voor Calc.

Gebruik de onderstaande stappen om een datumveld in een draaitabel op te nemen in een groep. In dit voorbeeld worden voor elke werknemer de verkooptotalen voor één week (zeven dagen) weergegeven. Typ de volgende gegevens in een nieuw werkblad: A1: Datum B1: Werknemer C1:. Uitleggen wat de mogelijkheden zijn van. Kolom A met de datum waarop een product verkocht is;. Kolom B met de regio waar de verkoop plaatsvond;. Het bereik bevat in dit geval een tabel van 54. De lijst wordt nu opgemaakt als ene tabel zoals hieronder weergegeven.

Klik in de tabel en ga naar Invoegen – Draaitabel. Excel dynamische gegevens draaitabel 1. Eigenschappenvenster voor draaitabel. Als u een veld hebt toegevoegd vanuit Velden in het bedrijfsmiddelenvenster, wordt de veldnaam automatisch weergegeven. Datum : Standaard is de opmaak ingesteld op Eenvoudig en u kunt de opmaak selecteren uit de opties in de vervolgkeuzelijst.