Draaitabel excel 2010

Met Excel – draaitabellen kunt u uw gegevens goed samenvatten, analyseren, verkennen en presenteren. De gegevens in draaitabellen kunnen eenvoudig vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. In Excel kan u een draaitabel worden aanbevolen of u kunt handmatig een draaitabel maken. Om velden toe te voegen aan onze draaitabel, selecteer je een cel in de draaitabel. Dit opent de lijst met draaitabelvelden.

Klik en sleep het veld dat je wilt toevoegen naar het gebied waar je deze wil hebben. In Excel kunt u eenvoudig tabellen reorganiseren door middel van draaitabellen. Onderwerpen die wij gaan bespreken in dit artikel zijn:L het maken, het (her)berekenen en het wijzigen van draaitabellen. Instructiefilm om een indruk te krijgen wat je met draaitabellen (pivot tables) van Excel kunt doen. We brengen de werknemer Steve De Coen aan in de tabel "Personeel". Opdat de draaitabel deze nieuwe gegevens kan tonen is het nodig deze draaitabel te vernieuwen. Selecteer een cel in de draaitabel opdat het tabblad "Hulpmiddelen voor draaitabellen " zichtbaar wordt.

In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel. Belangrijk om deelanalyses te kunnen verrichten. Automatisch door toepassing label- of waardefilters. Door middel van een draaitabel kunt u gegevens. Het hulpprogramma Histogram gebruiken in.

We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. De andere optie, Draaigrafiek, komt aan het eind van dit hoofdstuk aan de orde. Hoewel steeds meer Excel -gebruikers weten, dat draaitabellen ontzettend handig zijn bij de analyse van gegevens, het maken van overzichten etc. Een interactieve draaitabel, gebaseerd op een MS Excel -tabel laat toe om dergelijke statistische analyses uit te voeren: een groot aantal cases in een tabel samenvatten in een frequentie- of kruistabel, de in de draaitabel weergegeven gegevens filteren en sorteren, spreidingsmaten berekenen, enzovoort. In de vorige webpagina werd uitgelegd hoe een lege draaitabel kan worden ingevoegd in een werkblad, wat resulteerde in een beeldscherm, gelijkend op onderstaande figuur: Onder de MS Excel -tabel werd in dit voorbeeld een leeg indelingsgebied geplaatst, waarin de boodschap verschijnt dat een draaitabelrapport kan.

Draaitabellen zijn interactieve tabellen die gebruikers de mogelijkheid bieden om grote hoeveelheden gegevens te groeperen en samen te vatten in overzichtstabellen, voor eenvoudige rapportage en analyse. Als voorbeeld gebruik ik even de korte lijst van landen en verkopers uit een van de vorige blogs. Leer hier wat een draaitabel is en hoe je een draaitabel moet maken in Excel. Stap per stap zodat iedereen kan volgen. In combinatie met de filters die u op selectie van een draaitabel kan toevoegen, is het redelijk eenvoudig om hier ook een top 10 aan toe te voegen.

In ons voorbeeld zullen wij een top twee rapport gaan maken. Stap 1: Zorg ervoor dat u een gelijksoortige indeling krijgt van uw draaitabel als. Hoofdstuk 22: Draaitabellen aantal of alle categorieën in de database. Dus met de gegevens hierboven kun je bijvoorbeeld snel deze Draaitabel maken: Dit soort van samenvatting kan gemaakt worden met de SOM. ALS functie (zie hoofdstuk 21: Gegevens Samenvatten), maar de voordelen.

Dit is een heel andere werkwijze dan in Excel 97. Je kunt echter een raster in beeld brengen met daarin de verschillende onderdelen van de draai- tabel zodat je op een meer vertrouwde manier een draaitabel kunt maken. Met een Draaitabel in Excel kun je op allerlei manieren standaard filteren. Helaas ontbreekt er een filter op de waarden. Een van de krachtigste functies van Excel is de draaitabel.

Veel gebruikers hebben echter moeite met de draaitabelfuncties in Excel en laten ze daarom links liggen. Dat is jammer, want met name voor intens. Een klassieke draaitabel is meestal gebaseerd op één bron tabel. Wat als je twee of meer tabellen in een draaitabel wilt opnemen?

Tijdens deze Excel -opleiding krijg je databanken, statistieken en draaitabellen onder de knie. En leer je gegevens efficiënt analyseren en rapporteren. Wil je draaitabellen maken met Excel ? Dat leer je in deze eendaagse training Excel draaitabellen, formules en functies van Learnit.