Draaitabel kolommen samenvoegen

Stel dat u een onoverzichtelijke lijst met datums of tijden (datum- en tijdvelden in de draaitabel ) wilt groeperen in kwartalen en maanden, zoals hieronder: Datums. Na het groeperen kunt u de groep naar de draaitabel slepen en beginnen met de analyse. Datum- en tijdkolommen automatisch groeperen (tijdgroepering). Er verschijnt op een nieuw werkblad een mogelijkheid om een nieuwe draaitabel te ontwerpen. Stip het veld "Loon" in de lijst met draaitabelvelden aan. Dit veld verschijnt in de zone "Waarden" vermits er in deze kolom getallen staan. Nu wil ik dit anders weergeven, waarbij het niet meer uitmaakt of het de eerste of derde keuze is, maar als het bij 1 naam voorkomt, dan de naam.

Groepeer rijen of kolommen als je gegevens wilt samenvoegen die in een Excel- lijst apart staan. Stel, je wilt in het voorbeeld met de omzet van kruidenthee de omzet bekijken van de staten California, Washington en Oregon. Het zal regelmatig voorkomen dat er een datumveld zit in je brongegevens voor een draaitabel. In het onderstaande voorbeeld zie je verkoopstatistieken per dag. Een draaitabel is een prima hulpmiddel om deze gegevens overzichtelijk. Wij gebruiken deze werkwijze op ons werk omdat we juist twee verschillende bronnen hebben met onderling afwijkende kolommen die we dus moeten samenvoegen op één tabblad (klantdata vs eigen data). Maar ook met exact dezelfde bronnen kan.

Misschien moet je wel wennen aan de plek van de opdrachten voor kop- en voetteksten en voor het maken van een draaitabel en draaigrafiek. Verder kun je in een Excel draaitabel filteren, subtotalen uitsplitsen, bereiken samenvoegen en grafieken maken. Maken draaitabel over twee tabbladen heen. In een Excelbestand heb ik twee tabbladen: “realiteit” en “begroot”. De tabellen op die tabbladen moeten identiek zijn van opbouw, maar mogen wel een verschillend aantal regels hebben en ook de waarden in de kolommen mogen afwijken. De kolomtitels moeten identiek zijn :. Soms kan het van pas komen om gegevens samen te voegen in 1 cel. Stel dat je Excel gebruikt om een lijst te maken van alle genodigden op jouw feest.

Je plaatst alle gegevens mooi naast elkaar op je werkblad. Achteraf probeer je deze lijst te gebruiken om naamkaartjes af te drukken. Dit gaat niet, want de voornaam en. Cellen met labels samenvoegen en centreren: Het valt wel eens voor dat we in onze draaitabel in de buitenste kolom of rij, velden hebben met hetzelfde labelnaam. Wel wanneer dit vak is aangevinkt, zullen deze cellen worden samengevoegd en het label worden gecentreerd. Voor vele analyses of samenvattingen moeten de categorieën gegroepeerd zijn. U kunt de resultaten samenvoegen in klassen. Want daarin kun je gebruikmaken van draaitabellen, een krachtige functie waarmee je een grote set van data kunt samenvoegen in één overzicht, zelfs dynamisch.

Alle data uit een dataset zijn terug te vinden in de draaitabelvelden. Alle velden kun je tegen elkaar afzetten in kolommen en rijen. Draaitabellen werken op basis van tabellen waarin gegevens staan. Een tabel is in Excel niets meer dan een lijst met gegevens. Stel je hebt 2 enorme tabellen die je wil gaan samenvoegen om er een draaitabel van te maken, maar je kan (of wil) Power Pivot niet gebruiken. We willen van deze twee tabellen één tabel maken om van daaruit een draaitabel te maken. Microsoft heeft bovendien niet alleen het aantal rijen en kolommen opgevoerd, ook de bijbehorende opties tot sorteren en analyse groeien mee. Hoe kun je bijvoorbeeld op een eenvoudige manier lijsten uit databases samenvoegen en aan elkaar linken?

De Vlookup- functie daarentegen brengt verschillende kolommen uit meerdere lijsten samen. Die lijst vormt de basis voor de draaitabel. Cellen selecteren en hun inhoud bewerken, cellen samenvoegen en het samenvoegen van cellen ongedaan maken.