Emigranten holland amerika lijn

De collectie bevat passagierslijsten van een groot aantal scheepvaartmaatschappijen uit verschillende landen. De rijke geschiedenis van de rederij staat centraal in een nieuwe, sterk verbeterde druk van het standaardwerk over deze rederij van Nico Guns: De Holland. Spring naar Nederlandse emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika – Namenlijsten. Een goed punt om uw onderzoek naar een emigrant naar de Verenigde Staten mee te beginnen, is een aantal gepubliceerde naamlijsten.

Hij was pas achttien jaar oud en ongehuwd. Over Alberts motieven om te vertrekken zwijgen de bronnen helaas. Misschien zag hij door de economische misère die de Eerste Wereldoorlog. Er is een website aan de HAL gewijd, maar ook over andere maatschappijen, zoals de Red Star Line, zijn online wel gegevens te vinden. De eerste twintig jaar werden de HAL-schepen voornamelijk voor vracht tussen New York en Rotterdam ingezet. Vrijwilligers van de kerk zullen nu alle twee en een half miljoen namen van emigranten overtypen uit de passagierslijsten, die zijn ingenaaid zijn in maar liefst 760 banden. Een stimulans vormde de Interkerkelijke Commissie voor. Na enige tijd nam het vervoer van landverhuizers naar Amerika enorm toe.

Op de Wilhelminakade in Rotterdam bezat de onderneming een eigen landverhuizershotel, waarin emigranten. Het bedrijf is gevestigd in de Amerikaanse stad Seattle. Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.

Emigranten holland amerika lijn

Holland Amerika Lijn vooral actief in de vrachtvaart. Wanneer het gaat om de (historische) grootschalige emigratie van Europeanen naar populaire bestemmingen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, wordt ook wel gesproken van landverhuizing. Het ontwerp is van de architecten Van den Broek en Bakema en Jan Brinkman.

De maatschappij zetelde in een opzichtig gebouw in Rotterdam, aan de oevers van de Maas, op de Wilhelminakade, vlak naast tegenwoordig de Erasmusbrug. Als gevolg daarvan was ook de ruimte voor emigrantenvervoer beperkt. Australië, Verenigde Staten, Canada: overzicht passagierslijsten (oa van en naar Europa) en andere emigratie en immigratie bestanden op Ancestry ( betaaldatabase). Nederland schreef wat laat in voor de race om de transatlantische passagiersvaart. Vele emigranten staken met de HAL de Atlantische Oceaan over, om een nieuw bestaan op te bouwen in het land van de onbegrensde mogelijkheden.

Miljoenen Europese gelukszoekers verzamelden zich op de Rotterdamse Wilhelminakade om daar vandaan naar NoordAmerika te emigreren. Hier gingen emigranten aan boord die hun vaderland in veel gevallen nooit meer zouden terug zien. In die tijd vertrokken ongeveer een half miljoen mensen met een schip van de HAL naar het beloofde land Amerika. Velen om zich als emigrant daar blijvend te vestigen, anderen. Met de komst van lijndiensten van vliegtuigmaatschappijen, is het snel gedaan met de emigrantenstroom per boot.

Pas na jarenlange leegstand wordt er begin. Die activiteit werd ook voor de HAL de belangrijkste steunpilaar. Het vrachtvervoer tussen West-Europa en Amerika, met schepen als de Diemerdijk en de Kinderdijk, nam in de loop der tijd een hoge vlucht en droeg sterk bij aan de groei. Was het een vakantieschip en bracht het toeristen naar hun bestemming of vervoerde het emigranten op weg naar het buitenland? Begin twintigste eeuw bleef de emigratie naar Amerika doorgaan. Na de Eerste Wereldoorlog voerde Amerika een quotastelsel in, daardoor werd Canada als immigratieland belangrijker.

In de eerste helft van de 20e eeuw trokken van hieruit tienduizenden emigranten naar het beloofde land, Amerika. Helemaal op het eind van de Wilhelminapier staat het vroegere hoofdkantoor van de Holland-Ame – rika Lijn.