Epidemie pandemie

Een pandemie (Grieks: pandemia, πανδημία) is een epidemie die zich over landsgrenzen verspreidt. Een pandemie wordt veroorzaakt door een virus dat nog nooit of al een heel lange tijd niet meer gewoed heeft, waardoor er geen of een verminderde weerstand voor is. Zo stierven er tijdens de pandemische Spaanse. Het woord is afkomstig uit het Grieks: παν (pan). Zo is kanker bijvoorbeeld wel een ziekte die veel doden veroorzaakt, maar wordt het niet als een pandemie gezien omdat het niet overgedragen kan worden.

Epidemie pandemie

Het influenzavirus, dat griep veroorzaakt, is een virus dat zich zeer snel kan verspreiden. Dankzij onze moderne vervoersmiddelen verplaatsen mensen, die drager kunnen zijn van een virus, zich vaak tussen verschillende steden, gebieden en zelfs landen. Zo kan een virus zich vele kilometers verder gaan.

Een griepje heb je immers zo te pakken. Je voelt je een weekje ziek, maar daarna word je gelukkig snel weer beter. Wereldoorlog, heerste de Spaanse Griep. We wanen ons in Nederland wel behoorlijk veilig als het om grootschalig uitbreken van ziektes gaat.

Epidemie pandemie

Het klopt ook wel dat de medische zorg uitstekend is, maar is deze wel opgewassen tegen een epidemie of pandemie ? Net als een grote golf kunnen griepverwekkers over de hele wereld uitrollen.

Deskundigen spreken dan van een pandemie. Deze term wordt gebruikt wanneer de ziekte geografisch beperkt optreedt. Pandemie So heißt eine Epidemie, die sich über Länder und Kontinente hinweg ausbreitet. Dazu zählen Aids, aber auch die Pest im Mittelalter. Grippe- Pandemien hat es Schätzungen zufolge seit dem 16. Jahrhundert kam es dreimal zu den weltweiten. Het is als een rage: snel, ruim verspreid, kort. Door onze grote mobiliteit kunnen besmettingen zeer snel en wereldwijd reizen.

Er is sprake van een pandemie als een dergelijke infectieziekte over de gehele wereld. Der Begriff Pandemie benennt eine Seuche, die sich im Gegensatz zur Epidemie nicht auf ein begrenztes Gebiet beschränkt, sondern sich über ganze Landstriche, Länder oder sogar weltweit ausbreitet. Als Pandemien galten und gelten SARS, die Vogelgrippe und – ganz aktuell – die Schweinegrippe. La pandémie est une très grande épidémie qui. Binnen de epidemiologie zijn de begrippen epidemie, pandemie en endemie ontstaan.

Epidemie pandemie

Er wordt gesproken van een epidemie wanneer in een stad, een bepaald gebied of een geheel land plotseling veel personen tegelijk een bepaalde ziekte oplopen. Dit kennen we vooral van griepepidemiee ̈n. La différence entre une épidémie et une pandémie de grippe est principalement géographique: une épidémie est limitée à une région, une pandémie est mondiale. Le virus de la grippe «normal», responsable de la grippe saisonnière. Uit de epidemiologie zijn de begrippen epidemie, pandemie en endemie ontstaan. Dit is vooral bekend in het kader van griepepidemieën.

Uit deze wetenschap zijn de begrippen epidemie, pandemie en ende- mie ontstaan. Men spreekt van een epidemie als in een stad, een bepaald gebied of een heel land plotseling vele personen een bepaalde ziekte krijgen. We kennen dit vooral in de vorm van griepepidemieën. Als een ziekte zich over de hele wereld. Les trois termes endémie, épidémie et pandémie appartiennent au vocabulaire de l’épidémiologie.

Ils ont leur équivalent dans le domaine des maladies animales, parfois transmissibles à l’homme. Een epidemie die op hetzelfde moment op verschillende continenten plaatsvindt. Eine " Pandemie " beschreibt die Ausbreitung einer bestimmten Erkrankung, die örtlich unbegrenzt ist und über weite Gebiete und Kontinente einen Großteil der Bevölkerung betrifft. Bei einigen Influenzaviren und global auftretenden Erkrankungen wie HIV oder Tuberkulose ist das der Fall. Dossier infectieziekten en pandemie. Infectieziekten en (griep) epidemieën komen vaak voor.

Meestal gaat het dan om milde varianten, waarbij wel redelijk veel mensen ziek worden en kwetsbare groepen (ouderen, kleine kinderen, chronisch zieken) een iets grotere kans op overlijden hebben. Terwijl een epidemie beperkt kan blijven tot een land, treft een pandemie – in het uiterste geval – mensen overal ter wereld. Een pandemie is een infectieziekte die zich snel en makkelijk onder mensen verspreidt over grote geografische gebieden. Voor zowel pandemieën als epidemieën geldt dat het aantal besmette.