Eufemisme tegenovergestelde

Het tegenovergestelde van een eufemisme is een dysfemisme. Een dysfemisme is ook: is dat rottige. Als eufemismen algemeen ingeburgerd raken, worden ze gemakkelijk vervangen door nieuwe eufemismen. Voor een neutrale manier van zeggen heeft de Australische taalkundige Kate Burridge de term orthofemisme bedacht. Zijn het tegenovergestelde van eufemismen : opzettelijk grovere termen. Krijg de pest, wat een pokkenweer, schurftkop, teringwijf. Dit is het tegenovergestelde van de hyperbool: iets wordt bewust overdreven afgezwakt weergegeven.

Hierdoor ontstaat een veelal spottend, soms ook (zoals bij het eufemisme ) relativerend effect. Een verhardende of kwetsende uitdrukking. Antoniem: eufemisme (2) Term uit de stijlleer voor de omschrijving van een zaak waarbij de negatieve kante. Eufemisme, understatement, litotes, hyperbool en prolepsis. Wat is het tegenovergestelde van een eufemisme ? Onheil afwenden, ongeluk spellen tegenover heil aanbrengen, geluk wenschen. Ongeval is een bijzonder geval van gewoonlijk niet ernstigen. Het eerste voorbeeld van taboe woorden die het gebruik van een eufemisme zijn de onuitsprekelijke.

Een speciale vorm van understatement is de stijlfiguur litotes, waarin iets sterk benadrukt wordt door het tegenovergestelde ontkennen. Het is dus op een spottende manier iets verkleinen of verzwakken. Het verschil met het eufemisme zit hem in de spot. Climax Een reeks woorden die in betekenis steeds sterker worden.

Als je een één voor die toets hebt gekregen. Cynische opmerkingen maak je vaak uit frustatie. Enumeratie Een enumeratie is een opsomming. En wat in de politiek tegenwoordig framing genoemd wordt is meestal niet meer dan het gebruik van een eufemisme of een dysfemisme. Soms doen eufemismen juist recht aan de mensen die je benoemt. Jan Marijnissen bestrijdt eufemismen – maar in sommige situaties mag taal best verhullend zijn, betoogt Roy Gigengack. Terwijl andere politici de oorlog hebben verklaard aan wat zij politieke correctheid noemen, gaat Jan Marijnissen.

Een eufemisme is een neutrale of positieve expressie in plaats van een die negatieve associaties bij zich draagt. Ze worden gebruikt om een negatief effect op een lezers of. Voorbeelden: Menneer heeft een aardig optrekje (huis van zes miljoen!) Dat was een aardig doelpunt. Een pejoratief is een woord met een ongunstige betekenis. Meliorartief is het tegenovergestelde en betekent een gunstige betekenis. Deze twee woorden met tegengestelde. Een eufemisme ontstaat als je een ongewenste term vervangt door een meer neutrale bliksemafleider. Bijvoorbeeld: “een grote boodschap doen” in plaats van poepen.

Bij ironie zeg je vaak juist precies het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Uitdaging is een eufemisme, en bovendien omzeilt Schotman zo de schuldvraag. Het gaat niet om vertrouwen in NAM. Soms wil je een moeilijke boodschap toch op een min-of-meer positieve manier verkopen. Ik probeer juist het tegenovergestelde.

Het gewichtig-klinkend-maar-leeg jargon leent zich. Mocht u zich afvragen of de pedagogiek echt zo gebukt gaat onder eufemismen, hier volgen enkele voorbeelden. Voorzichtigheid is slechts een eufemisme voor angst. Ad libitum: In meerdere slokken leegdrinken van een glas, tegenovergestelde van Ad fundum.

Ad volente: Een zelf te bepalen hoeveelheid drinken. Kan ook als eufemisme gebruikt worden om een gebrek aan te geven. Feut: Afgeleid van het woord foetus, letterlijk: ongeborene. VOC-verleden als boegbeeld inzetten.

Ik ben niet eens protestants opgevoed… (Van Dale: calvinistisch is het tegenovergestelde van bourgondisch.).