Excel gegevens wegschrijven naar ander tabblad

Beste allen, Ik heb een excel bestand waarin sommige tabbladen moeten worden gebruikt als "formulier". Het is dan de bedoeling dat deze ingevuld worden en daarna worden opgeslagen in een andere tabblad onder elkaar. De data die geknipt moet worden staat in 1 rij. Ik hou een bestand bij waarbij leden iets. Automatisch kopiëren van gegevens naar een ander blad, op basis.

Gewoon de hele rij) EN dit in een ander werkblad. Op zich mag gewoon de hele rij mee gekopiëerd worden naar het andere tabblad. Gegevens worden naar ander tabblad overgebracht en verwijderd op het eerste tabblad. Als 2de punt zou dit geheel automatisch. Is het mogelijk om Excel gegevens die dagelijks worden gewijzigd. Dit zodat er een soort database ontstaat waarin je alle gegevens nog eens na kunt zoeken. Gegevens van werkblad naar een ander excel bestand wegschrijven. In een Excel blad staan diverse invoervelden.

Ik ben een soort "transport agenda" gemaakt. Hallo, Heb deze vraag al eens eerder gesteld maar ben er toen niet uitgekomen vandaar nogmaals deze vraag. Nu heb ik in een bepaald blad alle bezorgopdrachten staan, deze opdrachten zijn van 8 verschillende vestigingen. Het formulier wordt opgeroepen uit excelbestand 1 en bij het opslaan moet de data van de formulier opgeslagen worden in excelbestand 2. Bovendien moet bij het wegschrijven van het bestand weer terugkomen en het werkblad waarin het formulier staat, dit doet ie momenteel niet. We gaan in cel A1 van het werkblad de tekst "Iets wegschrijven " laten verschijnen. Er verschijnt nu een keuzelijst met alle eigenschappen voor het object Range.

Vijfde lijn is in het groen, dus dit is commentaar, geen code. Om gegevens naar het werkblad van excel te brengen wordt bijvoorbeeld het object Range gebruikt. In de zesde en zevende lijn (C) gaat hij naar de laatst ingevulde rij, en gaat vervolgens na de volgende rij, welke een lege cel moet zijn. Set ws = Worksheet ("klanten"), geeft aan dat hij de gegevens moet wegschrijven naar het werkblad "klanten". Hoi Is er een mogelijkheid om waarden in bepaalde cellen in een bestand bij het opslaan ook naar een soort database weg te schrijven. In mijn bestand heb ik ordernummer datum en transportkosten in cellen staan. Bij het afsluiten van dit bestand (waarin natuurlijk veel meer gegevens instaan) wil ik dat. Deze regel staat voor twee aanvragen interface (één voor het Range -object dat de methode Range als resultaat gegeven) en een andere voor het Range.

Excel gegevens wegschrijven naar ander tabblad

Ik zit net te denken, als ik nou eens al die cellen die ik op het werkblad factuur heb staan, in een ander (verborgen) werkblad in een rij opsom, dan kan ik toch die gegevens. Over het algemeen is het beter om kopieën te maken van gegevens en deze op een apart werkblad in hetzelfde bestand te zetten, dan dynamische koppelingen te maken. Echter zou ik het het liefst zo zien dat diverse gebruikers tegelijk in het bestand kunnen werken, het bestand zit als zo in elkaar dat gebruikers een userform invullen en deze. Als u gegevens uit een andere werkmap wilt gebruiken, kunt u een verbinding maken met die werkmap om wijzigingen in die werkmap automatisch door te voeren in uw werkmap. Met welke Excel -versie werk je eigenlijk?

U kent de inhouden van de opleiding VBA voor Excel. GoTo eind eind: Ga naar in macro bij fout. De bovenstaande functie moet je dus niet in een andere sub of functie plakken. Anoniem 15 jaren, 8 maanden geleden.

In de external table opties wordt onder andere de directory en de naam van het bestand dat de gegevens bevat opgegeven. On Error GoTo fout fout: Ga naar specifiek werkblad.