Excel groeperen werkt niet

Naast de groep worden op het scherm de overzichtsknoppen weergegeven. Klik op Groep op het tabblad Gegevens. Ga verder met het selecteren en groeperen van de binnenste rijen totdat u alle. Wanneer u vormen, afbeeldingen of objecten groepeert, kunt u deze tegelijk draaien, kantelen, rangschikken of de grootte ervan wijzigen alsof ze één vorm of object waren. I heb een heel raar probleem met excel Ik heb deze gegevens Kantoor € 0 Personeelskosten € 0 Huur gebouw € 0 Afschrijvingskosten van meubilair € 0 Drukwerk € 0 Schoonmaakkosten € 0. F12 groeperen grijs en kan ik niet verder wat doe ik.

Als je er niet aan kunt wennen dan kun je beter bij excell blijven want sommige zaken kunnen niet op de manier van excel gedaan worden. Echter mijn groeperen knop werkt op geen enkele manier. Deze thread is vergrendeld voor toekomstige antwoorden. Excel heeft een aantal hele handige functies, als je ze weet te vinden. De eenvoudigste om te leren gebruiken zijn groeperen en overzicht, waarmee je grote aantallen gegevens kunt minimaliseren en het. Dit heb ik geprobeerd op een Excel lijst die ik geëxporteerd heb vanuit een.

Access query, maar daar lukt het me niet. In onderstaand Kas- Bankboek wordt door groeperen de de kolommen btw berekening dicht geschoven, deze zijn in het kasboek verder niet belangrijk omdat elders op een ander tabblad in het rekenmodel de btw verplichtingen per maand worden uitgerekend. Door het dichtschuiven van deze kolommen is. Groeperen kan betekenen "werkbladen groeperen " maar ook "rijen en kolommen groeperen. Het makkelijke van Excel : Data groeperen. Is het zo onoverzichtelijk dat u uw gegevens niet meer kunt vinden?

Dan wordt het hoog tijd voor deze truuc: Groeperen ! Een van de klachten is dat het formulier te groot is: er moet in de lengte en in. En omdat Excel groeperen duidelijker laat zien zodat sneller. Verwar deze functie niet met het groeperen en degroeperen van objecten (een opmaaktechniek) die. Bijvoorbeeld: je hebt een database waarbij je op dit moment alleen geïnteresseerd bent in.

We maken een nieuwe draaitabel voor de tabel met de personeelsgegevens. We wensen het totaal loon te zien naargelang het aantal dienstjaren per afdeling en per geslacht. Selecteer een willekeurige cel van de tabel "Personeel". Zoals je opmerkt in het venster dat verschijnt, zijn de begindatum en de einddatum automatisch reeds ingevuld door Excel (1), en is de groepage " Maanden" (2) reeds geselecteerd. Dit zal dan niet alleen de gegevens groeperen op maanden maar ook op jaren.

Dit werkt echter niet zoals ik zou willen. Links zie je (in pseudocode) wat ik wil, rechts zie je wat er gebeurt. Wat ik wil is dat hij slechts 1 optelt bij de bronrij, zoals aan. YouGuideMe brengt u stap voor stap naar uw beoogde doel op systemen van Microsoft Windows! Soms kom je erachter dat je verschillende objecten moet groeperen zodat ze samen als één eenheid fungeren (zoals een tekstvak met zijn pijl). Wanneer je met grafische objecten in een werkblad werkt, wil je natuurlijk ook weten hoe je deze moet verbergen.

Excel groeperen werkt niet

Excel, Lotus 1-2-3), uit databases (zoals dBase), en uit. Hoe de functie Groeperen werkt, wordt hoofdzakelijk bepaald door het type waarden die.

Leer hoe u in Adobe Photoshop meerdere lagen kunt selecteren om handelingen zoals verplaatsen, uitlijnen, transformeren of het toepassen van stijlen uit te voeren. De verschillende wijzen om rijen en kolommen dicht te klappen in een werkblad, door middel van groeperen, moeten gekend zijn. Rijen en kolommen kan je groeperen waardoor je ze tijdelijk kan verbergen door ze dicht te klappen en nadien weer kan openvouwen.