Excel tabel functie

Met behulp van de tabelfuncties kunt u de gegevens in de tabelrijen en tabelkolommen onafhankelijk beheren van de gegevens in andere rijen en kolommen in het werkblad. Opmerking : U moet Excel – tabellen niet verwarren met de gegevenstabellen die deel uitmaken van een groep. Een gegevenstabel is een bereik van cellen waarin u waarden kunt wijzigen in bepaalde cellen om verschillende antwoorden te vinden voor een probleem. Een goed voorbeeld is de functie AFLOSSING.

Hiermee kunt u door verschillende bedragen en rentepercentages te gebruiken, uitrekenen hoeveel u maximaal wilt. U beschikt ook over ingebouwde functies voor filteren, sorteren, het arceren van rijen met Gestreepte rijen en de mogelijkheid om verschillende formules te gebruiken in een Totaalrij. Voorbeeld van gegevens die zijn opgemaakt als Excel – tabel. Notities : U moet Excel – tabellen niet verwarren met de gegevenstabellen die. Wanneer u een Excel – tabel maken, Excel Hiermee een naam voor de tabel en elke kolomkop in de tabel.

Wanneer u formules aan een Excel – tabel toevoegen, kunnen deze namen automatisch weergegeven als u de formule hebt ingevoerd en selecteer de celverwijzingen in de tabel in plaats van deze handmatig invoeren. Zo weet u altijd in welke kolom van uw tabel u bezig. Wat tabel formules juist zijn, zal snel duidelijk worden na het doorlezen van deze post. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe u gegevens zoekt in een tabel ( of in een bereik met cellen) met behulp van diverse ingebouwde functies van Microsoft Excel. U kunt verschillende formules gebruiken voor hetzelfde resultaat.

Omdat mijn databestand honderden kolommen bevat is dit een hels karwei en zeer foutgevoelig. Als voorbeeld gaan we twee tabellen vergelijken. In de eerste tabel bevinden zich de aangekochte goederen. In de tweede tabel de verkochte goederen. Alle bewerkingen (zoals verplaatsen of verwijderen) moeten op het volledige bereik C8:F17 worden uitgevoerd, aangezien slechts één arrayformule in het volledige gegevenstabelbereik is ingevoerd. Cursus Excel, go to : Index – vorige – volgende. Gegevenstabellen zijn een handig hulpmiddel om variabelen in een formule te wijzigen, en te zien welk effect dit heeft op de resultaten van de formules. Excel is een handig programma als je gegevens wilt ordenen en sorteren of wanneer je met cijfers werkt.

En superhandig is het dat Excel voor je kan rekenen. In deze studiekaart leer je hoe je formules in Excel kunt gebruiken. Er zijn nog meer studiekaarten over Excel. Naast de gewone mogelijkheden als spreadsheet, biedt Microsoft Excel ook de mogelijkheid om tabellen aan te maken binnen een spreadsheet.

U kunt kiezen welke functie u wilt weergegeven. Suppose you want to view multiple possibilities within an Excel calculation. The answer is to create a data table. Een tabel uit Excel gebruiken in Word. In een tabel in Word kun je tekst en cijfers plaatsen.

Wil je met die cijfers dan vervolgens ook een rekenkundige bewerking uitvoeren, bijvoorbeeld optellen, dan kun je dat beter niet in Word doen. De uitkomst van een rekenkundige bewerking in Word is niet altijd correct en wordt bij. Hij wordt geactiveerd met de knop waarop een klein staafdiagrammetje staat in de werkbalk bovenin het venster. Grafieken maak je in Excel met de wizard grafieken.

Je kunt daarmee zelf grafieken maken bij de tabellen die je in jou werkmap hebt gemaakt. Stel, je wilt de waarde weten die hoort bij een bepaalde lettercode, dan is optellen met de SOM- formule geen optie. In deze functie gebruik je drie argumenten: de kolom waarin de gegevens staan waarop je wilt groeperen, het criterium waarop je wilt filteren en tot slot het.