Excel vba rij invoegen

Dit artikel bevat een voorbeeld van Microsoft Visual Basic for Applications-macro(subprocedure) die u kunt invoegen of verwijderen van rijen of kolommen in meerdere werkbladen in Microsoft Excel. Ik heb een vraag over het invoegen van rijen in excel. Voor mijn werk ben ik een excelbestand aan het maken waarin afvalweegbrieven moeten worden ingevuld: datum, bonnummer en gewicht. De opzet moet een standaard lay-out worden, zoals dit in het bijgevoegde. Rij invoegen in Excel en dit automatisch door laten voeren in VBA. Handmatig zou dit mijn hele avond gekost hebben. Excel bezien ms niet slim om lege rijen toe te voegen, maar bij mij is het een lijst uit SAP en deze omzet naar excel met een macro. VBA code toevoegen in Microsoft Visual Basic for Applications.

Via een macro kom ik al tot het resultaat als in voorbeeld. Nu nog wat code om de lege rijen toe te voegen. Vooralsnog klinkt dat voor mij als de beste oplossing. Als je echt met VBA moet dan kun je met onderstaande een regel toevoegen.

Ik zou het dan even in een loopje doen. Er is een beperkt aantal dingen nieuw, waaronder het "AlwaysInsert" argument bij de ListRows. Een macro kan worden opgenomen of gecodeerd in Microsoft Excel. Eenmaal opgeslagen, kan de macro worden uitgevoerd om de acties te dupliceren wanneer de gebruiker wenst te. Met de volgende macro voeg je 4 lege rijen toe tussen de bestaande cellen. Voorwaarde is wel dat er geen lege cellen.

Aantal rijen invoegen vanaf rij 10 op basis van getal in cel H5. Dim aantal As String aantal = Range("h5"). Kolommen worden links ingevoegd, rijen erboven en cellen erboven of links. Open bestand A en lees cel A1 uit 2. Anders, voeg een lege regel toe en zet daar de gegevens uit bestand A. Als ik mijn VBA code rijen laat verwijderen dan duurt dit nogal lang… is hier een oplossing voor? Omdat ik deze vraag zo vaak tegen kom op fora, leek het me een goed idee dit eens uitgebreid te bespreken. Dit bleek niet zo eenvoudig… Er zijn namelijk veel verschillende methodes bekend.

AutoFill Destination:=Range(A7:R8). Deze macro kopieert hier ook de ingevulde waarden in de rij. Dus je kan die inhoud wel wissen, maar dan gaan ook de formules weer weg en dat. Macro voor het dupliceren van rijen in een excel sheet op basis van een waarde in een cel. Nu kun je dat handmatig doen, maar voor 400 rijen duurt dat nogal lang, weet iemand hoe je dit sneller op kunt lossen ? Je zou het kunnen scripten met een VBA script. Dag experts, mede Open Office Gebruikers, Ik worstel met het volgende probleem. Ik heb in Calc diverse kolommen met daarin getallen ingevoerd. Deze kolommen heb ik reeds op een kolom (kolom D) gerangschikt.

De waarde in kolom D blijft een variërend aantal rijen gelijk. Tip voor Excel meerdere tabbladen tegelijk bewerken. Als dat niet blijkt te kunnen, dan zal het een VBA -oplossing moeten worden. Op het eerste werkblad wil ik van werkblad 2 tot en met 4 de laatste bewerkte rij krijgen. Mijn rijen in de werkbladen 2 tot en. Af en toe is het handig, dat Excel automatisch de invoer in een bepaalde cel valideert of dat er automatisch een melding komt wanneer een bepaalde cel wordt gewijzigd of …. Elementen die in een array kunnen worden opgeslagen kunnen teksten zijn, getallen, datums, VBA -objekten, arrays, etc. Titels blokkeren om bepaalde rijen of kolommen te vergrendelen.

Voer in het werkblad een van de volgende handelingen uit: Als je rijen wilt vergrendelen, selecteer je de rij waarboven je de splitsbalk wilt invoegen. Als je kolommen wilt vergrendelen, selecteer je de kolom rechts van de plaats waar je de splitsbalk wilt. Die knoppen kunt u tekenen met een van de vormen in de tab Invoegen. Maar het zogeheten keuzerondje leent zich hier ook goed voor. Rijen invoegen veroorzaakt een “breuk” in de aaneengesloten reeks rijen met een CF regel, wat het dialoogvenster aangeeft door ogenschijnlijk regels toe te voegen. Sla ik alles op en sluit excel af en daarna het bestand weer open, is alles weer verdwenen uit de VBA editor en werkt “opslaan als” weer….

Hier kun je een stuk je VBA -code kwijt voor een "event" op een werkblad.