Excel waarde uit cel gebruiken formule

Ik heb een vraagje: Ik zou graag in een formule gebruik willen maken van een tekst uit een andere cel. Om het iets duidelijker te maken: In cel A1 heb ik een keuzeveld gemaakt met alle maanden (januari etc) In de cel A2 wil ik een waarde laten zien die staat op het tabblad Januari op cel B5. In de inputkolom staat een tekst met daarin het klantnummer en de klantnaam. Ik wil hier alleen de naam hebben om bijvoorbeeld een mailing te sturen. Als u de inhoud van een cel kopieert, wilt u soms alleen de waarde ervan plakken en niet de onderliggende formule die in de formulebalk wordt weergegeven.

Excel waarde uit cel gebruiken formule

U wilt bijvoorbeeld de resulterende waarde van een formule in en cel van een ander werkblad plakken. Of u wilt de waarden verwijderen die u in een formule hebt. De functie ALS geeft een bepaalde waarde als resultaat als de opgegeven voorwaarde WAAR is en een andere waarde als deze ONWAAR is.

Hier volgt een voorbeeld van een eenvoudige manier om "" te gebruiken om te voorkomen dat een formule wordt berekend als een afhankelijke cel leeg is:. Celverwijzing is de cel waarover je de celinformatie wilt opvragen. Helaas kan de formule niet rechtstreeks in een cel worden ingevoerd, maar moet er gebruik worden gemaakt van "Namen". Laat staan wat de uiteindelijke formule zou moeten zijn.

Gebruik je bijvoorbeeld de functie =INDIRECT("A3"), dan snapt Excel dat je de formule =A3 bedoelt. En omdat het celadres in de functie =INDIRECT() als tekst wordt vermeld kun je als gebruiker het adres dus samenstellen uit de inhoud van een. Zoals degenen boven mij zegt: dollartekens gebruiken. Een cel -naam bestaat uit de rij-verwijzing (letters) en de kolom-verwijzing (cijfers). Wanneer je een formule gebruikt waarin een verwijzing staat.

Dit wordt een verwijzing genoemd en in dit geval een directe verwijzing: we nemen direct de waarde uit C3 over in cel F4. In cel G4 zie je hetzelfde resultaat, maar daar staat als formule een indirecte verwijzing =INDIRECT(“C3”). Behalve, dat dit nou geen echt zinvol gebruik van deze functie is, kan ik. In Excel gebruiken we hiervoor de functie vind. SPEC(" ";A2) omdat we de postie van een spatie in cel A2 willen vinden. Als we dat weten dan is het heel eenvoudig om er naast in de cel een formule te zetten: =LINKS(A2;C2) wat in het geval van Jan de Vries. Het zal jou vast ook wel eens overkomen je maakt formules in Excel en wilt waarden voor je berekeningen gebruiken uit een ander werkblad Dat kan bijvoorbeeld handig zijn in. De formule moet je als volgt lezen: Test of cel B2 een inhoud heeft die door Excel als tekst wordt herkend.

Als dit het geval is plaats je in cel C2 de waarde 0. Met Verticaal zoeken en de ALS functies kom je een eind in Excel, maar je kunt het jezelf nog een stapje makkelijker maken door gebruik te maken van de functie. Het kolomindex_getal staat nu vast op 2 zodat als de zoekwaarde in kolom A gevonden is, dezelfde waarde uit de tweede kolom, dus B, weergegeven wordt. Hiervoor is de functie INDIRECT te gebruiken. Als het document uit meerdere werkbladen bestaat kan eenvoudig in bijvoorbeeld cel A1 van werkblad4 een optelling worden gemaakt van de waarden uit de.

Excel waarde uit cel gebruiken formule

In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe u gegevens zoekt in een tabel ( of in een bereik met cellen ) met behulp van diverse ingebouwde functies van Microsoft Excel. U kunt verschillende formules gebruiken voor hetzelfde resultaat. Value vertelt de functie dat de waarde van de variabele PV is opgeslagen in cel A1. Na het aanroepen van de nieuwe functie zie je dat het resultaat exact gelijk is aan het resultaat uit het vorige blog.

De variabelen worden telkens bij het aanroepen van de functie opnieuw gevuld en doen in dit voorbeeld eigenlijk precies. Het is wel aan te raden om eerst in te schrijven op de mailinglijst van het “Documentation team” door een e-. Het resultaat van een formule of functie wordt weergegeven in de cel waarin u de formule of functie hebt ingevoerd. U kunt ook een van de vooraf gedefinieerde wiskundige functies van Numbers gebruiken om formules aan te maken.

U kunt kiezen uit ruim 250 statistische, financiƫle en technische functies.