Figuur of tabel scriptie

In de figuren – en tabellenlijst staan alle in je scriptie gebruikte figuren en tabellen met het bijbehorende paginanummer opgesomd. In scripties maak je vaak gebruik van tabellen. Hiermee kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven, zodat je dit niet meer in de tekst van je scriptie hoeft uit te leggen. Dit doe je bijvoorbeeld in bij het hoofdstuk Resultaten.

Bij het invoegen van tabellen zijn er echter een aantal dingen. Bij het gebruik van tabellen in je scriptie zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bronvermelding wanneer je een tabel in zijn geheel overneemt uit een andere bron? De APA-stijl beschouwt het overnemen van een tabel, figuur of grafiek als een citaat.

Beste APA team, in mijn scriptie heb ik twee tabellen opgesteld waarbij de bron de bedrijfsleider van mijn afstudeerplek is. De bronvermelding heb ik weergegeven als: naam, functie en bedrijfsnaam. Nu zegt mijn begeleidster dat dit niet goed weergegeven is. Hebben jullie advies hoe dit soort bronnen. In mijn scriptie gebruik ik tabellen en figuren. Volgens het beoordelingsformulier van mijn opleiding moet er een doorlopende nummering van tabellen en figuren aanwezig zijn.

Op welke wijze pas ik dit toe volgens APA ? Net als de automatische inhoudsopgave in Word, is het ook mogelijk de figuren en tabellen lijst automatisch te genereren. Lees meer over Hoe maak je een lijst van. Nummer alle figuren, tabellen maar ook fotografische reproducties in volgorde van voorkomen in het werk. Bekijk hier een tabel uit de masterscriptie van Soetaert, F. Ontwikkeling van numerieke methoden voor thermotherapie van leverkanker. Figuren en tabellen maken een scriptie aantrekkelijk om te lezen en makkelijker te interpreteren.

Wanneer de lezer de figuren en tabellen bekijkt zonder de tekst te lezen dient deze al een goed beeld te hebben van het onderwerp, de centrale vraag en het antwoord hierop. Ik ben bezig om mijn master- scriptie af te ronden, maar vroeg me af hoe je figuren en tabellen nummert. Dit proces herhaal je, totdat je voldoende bronnen hebt. APA-stijl: Voorbeeld referentiestijl artikel in tijdschrift of krant: De Jager, J. HOOFDSTUK 1: OVERZICHT De verschillende delen van een scriptie (kunnen) zijn: 1. Opsomming in de tekst mag met dit of een ander. Sommige regels betreft opmaak gelden voor zowel tabellen als grafieken. Zo dienen ze beide genummerd te zijn, maar wel apart genummerd: in een tekst kan er dus zowel een tabel 1 als een figuur 1 opgenomen zijn.

Grafieken en tabellen (en andere figuren ) kunnen een belangrijke, ondersteunende rol spelen in een academische tekst. In een goede academische tekst wordt de interpretatie van tabellen en figuren niet overgelaten aan de lezer. Bij veel scripties worden enquĂȘtes gebruikt voor het verzamelen van data. De kaft is het visitekaartje van je scriptie. Bij een serieus publiek ligt een schreeuwerige kaft niet voor de hand. Sommige organisaties hebben rapportreeksen waarin de.

De samenvatting komt na de titel en komt voorafgaand aan de inhoudsopgave. Tot slot mag er uiteraard geen nieuwe informatie in de samenvatting staan en dien je geen literatuurverwijzingen, citaten, figuren of tabellen erin te verwerken. Je begint met het beschrijven van het onderwerp van je scriptie. In de literatuurlijst wordt een beschrijving (referentie) van de bron waarin de figuur voorkomt opgenomen.

Overnemen van een tabel uit een andere bron.