Flexibele onderwijstijden

Pas dan is meer duidelijk over de onderwijskwaliteit op deze scholen. En wordt bekeken of ook andere scholen toestemming krijgen voor meer flexibele onderwijstijden. Pilot flexibele onderwijstijden loopt naar eind. De pilot flexibele onderwijstijden, waaraan twaalf basisscholen in Nederland meedoen loopt langzamerhand naar zijn eind. De pilot duurt drie jaar en aan het eind van dit schooljaar is het derde jaar voorbij. Er wordt gewerkt aan een eindmonitoring van de ervaringen en.

Flexibele onderwijstijden

Over het experiment met de flexibele onderwijstijden, waaraan twaalf basisscholen meedoen, is een tweede (tussentijdse) monitorrapportage verschenen.

Welke effecten heeft het werken met flexibele onderwijstijden op de kwaliteit van het onderwijs? Lesuren tijdens de vakanties worden hierin meegeteld als onderwijstijd en het maximum van zeven vierdaagse schoolweken wordt losgelaten. Het heeft volgens Dekker onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Onder ouders stijgt de animo voor scholen met flexibele onderwijstijden. Basisscholen die dit aanbieden, groeien en hebben vaak wachtlijsten. Dat melden diverse regionale dagbladen vandaag. Het gaat om de scholen die meedoen aan het experiment met flexibele schoolvakanties.

Flexibele onderwijstijden

Deze scholen zijn vijftig weken per. Op de landelijke IKC-dag presenteerde Belangenvereniging IKOOK afgelopen vrijdag een handreiking voor vergaand maatwerk in het basisonderwijs. De handreiking bevat onderbouwd onderzoek met praktijkvoorbeelden, inzicht in wet- en regelgeving voor haalbaar maatwerk, en een checklist waarmee. Ouders die beslissen wanneer jouw leerling vakantie heeft en tot laat hij of zij op school blijft? Onderwijstijden flexibiliseren heeft gevolgen voor de inrichting en organisatie van je school, en dus ook voor je personeel. Sterrenschool Apeldoorn kent andere schooltijden dan reguliere basisscholen.

De tien scholen in Nederland die deelnemen aan het experiment flexibele onderwijstijden krijgen de mogelijkheid om onderwijs dat tijdens de reguliere zomervakantie wordt aangeboden mee te tellen als onderwijstijd. Daarnaast mogen zij afwijken van het wettelijk voorschrift om niet meer dan zeven vierdaagse. Negen scholen mogen van het ministerie van Onderwijs bij wijze van experiment flexibele schooltijden hanteren. Volgens deze scholen heeft de flexibilisering de toekomst. Maar zit nu echt iedereen daarop te wachten?

Is het afwijken van de klassieke onderwijstijden de oplossing om werk, zorg en privé beter te kunnen combineren? Om dit te onderzoeken hebben twaalf basisscholen in Nederland de afgelopen vier jaar meegedaan aan een proef waarin ouders zelf de onderwijstijden en vakanties van hun kinderen. Twaalf scholen in Nederland doen al geruime tijd mee aan de pilot met flexibele onderwijstijden. De scholen mogen flexibel zijn in de vakantieperiodes en de vijfdaagse schoolweek, zolang de leerlingen maar 940 uur per jaar les krijgen en het vereiste niveau halen. Dit betekent dat deze scholen ook in de. Op 9 oktober zijn twee Regioplan rapporten door minister van Bijsterveldt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Flexibele onderwijstijden

Handreiking flexibele onderwijstijden voor en door pioniers.

Experiment flexibele onderwijstijden. Een baanbrekende handreiking voor vergaand maatwerk in primair onderwijs wordt vandaag tijdens de landelijke IKC-dag gepresenteerd. Er zijn helaas geen artikelen gevonden. Adressen Onze school Openbaar onderwijs Ons onderwijs Schoolorganisatie De zorg voor onze leerlingen Passend onderwijs Ouders Praktische informatie Toetsen en resultaten Vertrouwenspersonen, beleid en klachtenprocedure. Het overgrote deel (85 procent) van het personeel is positief over het werken met flexibele onderwijstijden en ouders geven aan dat werk en privé hierdoor beter op elkaar.

AUDIOENSCHEDE – La Res in de bijna gelijknamige wijk Laares in Enschede is één van de twaalf landelijke pilotscholen met flexibele onderwijstijden. Dat geeft de ouders een grote mate van vrijheid. Enschede FM sprak met leerkracht Rob ter Borg van school Het La Res.