Garantiefonds belgie

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden. Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen. In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug. Als u een deposito in België bezit, bij een instelling die geen lid is van het Belgische Garantiefonds, is deze ook beschermd. In België is uw spaargeld wettelijk beschermd door het Garantiefonds. Als uw bank failliet gaat, ziet het Garantiefonds, dat gefinancierd wordt door de Belgische financiële instellingen, erop toe dat u uw spaargeld terugkrijgt. Er zijn in België echter ook bijkantoren van financiële instellingen actief die vallen onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Hier zal het beschermingssysteem gelden van het betrokken land.

Mocht deze instelling in gebreke blijven, zal de klant zijn. Anders gezegd, het geld dat u vooraf aan deze tour operator of reisagent betaalt, is in veilige handen. Door naar de webstek van de betrokken instelling te surfen. Elke bank is verplicht om dat te vermelden.

Dit betekent dus dat voor klanten van Argenta het Belgische Depositogarantiestelsel geldt. Het Depositogarantiestelsel geldt voor alle spaarproducten van Argenta.

Garantiefonds belgie

Informatieblad Depositogarantiestelsel. VAKANTIEVERBLIJVEN BUITENLAND ANDORRA Skiën in ANDORRA, nog betaalbare en sneeuwzekere wintersport. Deze website bevat bijgevolg enkel nog informatie over de bescherming van de financiële instrumenten. Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen. In deze woelige tijden mag u zich terecht afvragen hoe veilig uw spaargeld is. Het geld dat u spaart bij een Belgische bank is beschermd door.

De in België gevestigde dochteronderneming van een buitenlandse bank wordt beschouwd als een juridisch van de moedermaatschappij onafhankelijke onder- neming met een rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht, terwijl de bijbank. Dit systeem wordt momenteel beheerd door enerzijds het Garantiefonds voor financiële diensten. EUR per deposant en per kredietinstelling (1). Pakketreizen vallen dan ook onder een specifieke wetgeving: de reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle geplande onderdelen van de overeenkomst. Is er een probleem met een bepaald onderdeel, zoals de vlucht? Zoals zo vaak in België, slaagt men er niet in om het spaarvarken te vullen voor slechte tijden en geeft men het geld liever direct uit. Als er dan ooit iets gebeurt met een bank, dan kijkt de. Zo was er recent de opheffing van de bankvergunning van Optima Bank waarbij enkele duizenden Belgen het risico hadden om hun spaargeld enerzijds en financiële instrumenten anderzijds, in rook te zien opgaan.

Om zich in te dekken tegen mogelijke verliezen van de lokale coöperaties, eiste de Nationale Bank daarenboven dat er een nationaal garantiefonds zou worden gevormd van l miljoen frank. Dat werd gestijfd met vrijwillige bijdragen. De helft van het vereiste bedrag werd met de goedkeuring van koning Albert ingebracht. Door de ANVR Reisvoorwaarden, met hun transparante spelregels, weet u precies waar u aan toe bent.

Garantiefonds belgie

De Stichting Garantiefonds Reisgelden biedt extra bescherming van uw betaalde vakantiegelden.

En het Calamiteitenfonds beschermt u als er zich ter plaatse onverhoopt een calamiteit voor doet. Hoe werkt het depositogarantiestelsel van België ? Mocht een bank met een Belgische bankvergunning failliet gaan, dan kun je als spaarder dus gebruik maken van dit depositogarantiestelsel. Re: Klant worden bij Rabobank, maar enkele bedenkingen. De letters GGTO staan voor Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De aangesloten touroperators werken zelfstandig en zijn gespecialiseerde direct -sellers. Zij verkopen hun reizen rechtstreeks aan hun klanten, zonder tussenkomst van derden. In België beleeft u een sportieve, avontuurlijke wandelvakantie dicht bij huis. Een afwisselend landschap en aantrekkelijke steden.

Meerdervoort Garantiefonds III, 4,3% vaste rente, looptijd 5 jaar. In België staan twee instellingen in voor deze beschermingsregeling: (a) het Garantiefonds voor financiële diensten (hierna “het Garantiefonds ”) en (b) het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna “het Beschermingsfonds”). De depositobescherming wordt uitsluitend door. Nederlandse huurwoningen in de grote steden.