Gcpwmo register

Via het GCP – WMO register kunt u de registratie nagaan van alle personen die geslaagd zijn voor het examen GCP-WMO. Let op: geen tussenvoegsels intypen bij het zoeken naar de achternaam. De uitvoering van het examen is in handen gelegd van het EMWO. Wanneer de onderzoeker slaagt voor het GCP-WMO examen is hij of zij vier (4) jaar GCP gecertificeerd en staat hij of zij vermeld in het landelijk GCP – WMO register.

Deze registratie kan aansluitend met vier (4) jaar verlengd worden door het volgen van de.

Gcpwmo register

Het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) draagt zorg voor de afname van de landelijke BROK en GCP-WMO examens. In het GCP – WMO register worden alle geslaagden opgenomen die het GCP-WMO examen hebben behaald. Voor het GCP – WMO – register verwijzen wij u naar de website van EMWO (klik hier). Verleng jouw registratie in het GCP – WMO register via de. Good Clinical Practice update cursus. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de. GCP Central biedt een volledig online.

Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen. De datum waarop uw registratie zijn geldigheid verliest staat op uw BROK-certificaat, en is ook te vinden in het BROK- register. Voor de uitvoer van klinisch onderzoek is kennis van wet- en regelgeving essentieel. In deze WMO-GCP nascholing worden wet- en regelgeving behandeld welke relevant zijn voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, waaronder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de EU-richtsnoer.

The re- registration at the UMC Utrecht consists of an online training without examination. Bewijs van kennis en ervaring education training experience. CV investigator database publicaties. Interactief examen (internet, filmpjes). METC dat uw onderzoek niet WMO -plichtig is!

Voor aanvang aanmelden bij trialregister :. Drug Safety In deze module komt de Drug Safety bij. Dan is het voor u net zo duidelijk als voor mij. Een week later volgde een examen van de leerstof. Het doel van de online training is het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van GCP en WMO in de praktijk voor. De training is daarnaast met acht punten geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&V. ICH- GCP, WMO inclusief EU Directive. De vorige versie van het richtsnoer was gericht op een situatie waarin papier nog een grote rol speelde in het uitvoeren van klinische trials. Het gewijzigde richtsnoer is met name bijgewerkt op basis van de huidige mogelijkheden om gegevens elektronisch te.

Educatie, motivatie en kwaliteit staan bij Julius Clinical voorop. Om deze reden bieden wij geaccrediteerde nascholing aan, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de eerstelijn. Inmiddels zijn al 80 ASzmedewerkers in het register opgenomen. De cursus wordt, mede door het multidisciplinaire karakter, als motiverend en inspirerend ervaren.

Op de markt worden ook GCP- cursussen. The visits are carried out by experienced, qualified and registered nurses, in close consultation with the patient, the research site and the sponsor of the study. This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator. Deze cursus is geaccrediteerd door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register. Lessen jazz ballet voor 4-6 jarigen, teenagers en volwassenen.

Gecertificeerd om WMO onderzoek uit te voeren. Advies opnemen in het curriculum van de. Centraal Research Register voor mensgebonden onderzoek (ook nWMO).