Gebaseerd betekenis

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Geen resultaten gevonden in de encyclopedie. Er is al veel gezocht naar de betekenis van gebaseerd en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis.

Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad.

Gebaseerd betekenis

En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Hieronder vind je een betekenis van het woord gebaseerd Je kunt ook zelf een definitie van gebaseerd toevoegen. Engelse Agent-based model, is een computationeel model waarin het effect van de actie en interactie van de afzonderlijke onderdelen op het systeem als geheel wordt bestudeerd. In toepassingen op biologisch gebied wordt meestal de term individu- gebaseerd model. Webgebaseerd (in het Engels: web-based) is een term om een groep van software aan te duiden die via webinterfaces op het World Wide Web werkt. De gebruiker hoeft dus geen software op een computer te installeren, maar kan via een webbrowser direct van het programma gebruikmaken. Valse namen, ongekende locatie maar herkenbaar voor bepaalde mensen vanwege de authenticiteit van de situatie.

Juridische betekenis van de richtlijn. Deze richtlijn beschrijft wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan.

Gebaseerd betekenis

De kennis die tijdens het schrijven van de richtlijn beschikbaar was, vormt hierbij het uitgangspunt. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar. Andere factoren zoals opleiding, ervaring en prestatie spelen hierbij dus geen rol.

Zie ook: loongebouw, functiewaardering. De betekenis van gebaseerd vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van gebaseerd gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken.

Een op kennis gebaseerd systeem, ook wel expertsysteem genoemd. Een computersysteem dat specifieke kennis van menselijke experts representeert en gebruikt om een probleem binnen een bepaald gebied op te lossen. Voorbeelden van problemen die met een kennissysteem opgelost kunnen. Alleen de besluiten gebaseerd op art. Centraal bij een analyse van de economische bete- kenis van een bedrijfstak, staat het begrip "de netto- toegevoegde waarde" ook wel netto-produktie ge- noemd.

Kennis Gebaseerd Werken is erop gericht om betekenis – semantiek en kennis – voorop te stellen en niet techniek en systemen. Jenee, moderne naam gebaseerd op Jane of Jean, gebaseerd op Janai, God heeft geantwoord. Jenell, wijs, vriendelijk, begrijpend. Jenene, variant van Jenny, een verkorting van Jane. Het NVWA- oordeel voor het thema voedselveiligheid is gebaseerd op de voorwaarden van de hygiĆ«necode voor visverwerkende bedrijven, of een gelijkwaardig procesbeheerssysteem om veilig met aangevoerde vis om te gaan en richt zich op 7. Betekenis oordelen voedselveiligheid visverwerkende bedrijven.

Gebaseerd betekenis

De natte vinger waarvan in deze uitdrukking sprake is, is een vinger die. De suggesties worden gebaseerd op de tekst die je opzoekt en je huidige locatie. We geloven in een maatschappij waarin mensen en organisaties handelen vanuit identiteit en betekenis.

We zien dat de huidige samenleving, gebaseerd op de gedateerde economische ideologie van het neoliberalisme, maatschappelijk en uiteindelijk ook economisch failliet gaat. In het vakgebied syntactische variatie onderzoekt men taalkundige verschillen op zinsniveau, waarbij de betekenis van de zinnen gelijk blijft. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende zinnen uit het proefschrift van Spruit: (a) Het lijkt wel of er iemand in de tuin staan ( Standaard Nederlands) (b) Het lijkt wel dat er. Of het nu gaat om vraagstukken rond privacy, nieuwe mogelijkheden en bedreigingen van Big Data, of nieuwe diensten gebaseerd op het slim combineren en uitwisselen van gegevens: je kunt er niet.

Ja, aanname is correct in die betekenis. Synoniemen zijn: veronderstelling, hypothese en premisse. Deze vorm van leugendetectie is gebaseerd op de aanname. Wat is de betekenis van edelstenen met verschillende kleuren?

Edelstenen betekenis gebaseerd op sterrenbeelden, specifieke maanden of dagen.