Gebaseerd of gebasseerd

Het advies, gegrond op de schoolresultaten die het kind de afgelopen zes jaar heeft behaald, is, zo mag worden aangenomen, een gebaseerd advies, dat wordt afgesloten met een geschiktheidsverklaring, ondertekend door een onderwijzer. Er zijn naar schatting 54 topics gevonden. Men, het, zij (enkelvoud): Vervoeg zoals `hij`. Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott). Geen resultaten gevonden in de encyclopedie. De hoesjes van SoSkild halen hun bescherming uit een structuur die in de randen van de cases is verwerkt.

Gebaseerd of gebasseerd

Deze Zigzag structuur is gebaseerd op de driehoek. De driehoek wordt al duizenden jaren gebruikt als bouwstructuur.

Van bouwwerken uit de tijd van de Egyptenaren, zoals in. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten " gebasseerd " – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Aangezien silicium erg gelijkt op koolstof, vooral in zijn valentiewaarde, hebben sommige mensen inderdaad de mogelijkheid van Si- gebasseerd leven voorgesteld. Bovendien zijn deze beperkingen niet in overeenstemming met de grondbeginselen van de vrije handel over zee en vrije concurrentie, die gebaseerd zijn op eerlijkheid en zakelijkheid en die in het kader van de OESO door Turkije zijn aanvaard. In addition, these restrictions do not accord with the basic principles of trade.

Deze uitspraak is de stimulans de marktwerking rechtvaardigt, gebasseerd op de veronderstelling dat het hogere kwaliteit van producten oplevert. Vertalingen in context van "Huwelijk is gebasseerd op eerlijkheid en vertrouwen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Huwelijk is gebasseerd op eerlijkheid en vertrouwen. Relaties zijn veel sterker als ze gebaseerd zijn op eerlijkheid en vertrouwen. Relationships are much stronger when they are based on truth. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.

Als jij dus tegen de missie bent, dan zet jij allerlei nadelen van de missie in Afghanistan in het betoog en ontkracht je argumenten van de voorstanders. Dit doe je door tegenargumenten te gebruiken. Een betoog is dus gebaseerd op meningen en feiten waarmee je iemand probeert over te halen het eens met jou te zijn. Infinity schreef: God heeft zichzelf geschapen, en is dus daarmee een creatie van zichzelf. Naar zijn eigen evenbeeld van zijn, wat hoogstwaarschijnlijk daaraan vooraf ging. Bewijzen kan ik het helaas niet, maar dat is mijn theorie. Een theorie is op bewijzen gebasseerd, nu is het dus gewoon jouw gevoel.

Zij hebben dit model gebaseerd op basis van de ontwikkelingen die gaande zijn bij bestaande XBRL projecten in de wereld. Mijn boktnaam is gebaseerd op mijn eigen naam Lachen Omdat gewoon Lisanne al bezet was heb ik dr een laag streepje voor gezet. Misjuh was toendertijd de afkorting voor mijn allerliefste poownie. En Love omdat ik zoveel van hem houd. Maar de locaties zijn wel degelijk echt.

Althans, ze zijn vaak gebaseerd op plekken die écht bestaan. We vergelijken enkele shots uit je favoriete Disneyfilms met de locaties waarop ze gebaseerd zijn. Deze veertien Pokémon lijken exact op de dieren waarop ze zijn gebaseerd. Vileplume is gebasseerd op de Rafflesia arnoldii bloem, dit is de grootste bloem in de wereld.

Mudkip lijkt zelf ook erg op de Pokémon Wooper en daarom is het aannemelijk dat beide zijn gebaseerd op een Axolotl.