Gecementeerde heupprothese

De heupprothese kan op verschillende manieren worden bevestigd in het bot. Bij gecementeerde heupprothesen zet de orthopeed zowel de heupkom als de steel van de heupkop in. Heupprothese Op grond van het vastzetten van de prothese in het bekken en het bovenbeen kunnen er in het algemeen twee typen heupprothesen worden onderscheiden. Dit betreffen de zogenaamde gecementeerde en de ongecementeerde totale heupartroplastieken. Bij een gecementeerde kunstheup wordt de.

Gecementeerde heupprothese

Ongecementeerde heupprothesen zijn gemaakt van titanium, een zeer inert metaal dat weinig slijt en vrijwel nooit allergie opwekt. Hierbij wordt voor de bevestiging geen cement gebruikt maar wordt de prothese zo passend. Er zijn twee soorten heupprothesen: een gecementeerde of ongecementeerde heupprothese. De klassieke heupprothese bestaat uit verschillende onderdelen: De metalen steel (titanium bij cementloze fixatie en chroom-kobalt bij gecementeerde fixatie).

Deze wordt in de schacht van het dijbeen gebracht. Die wordt in het bekken gefixeerd en is opgebouwd uit. De werkgroep adviseert om de keuze voor een heupprothese (zowel gecementeerd als ongecementeerd) te laten bepalen door de goed gedocumenteerde langere-termijneffectiviteit en de (directe en indirecte) kosten.

Gecementeerde heupprothese

Onder “goed gedocumenteerde langere-termijneffectiviteit” wordt verstaan: in een peer reviewed. Er zijn op dit moment twee soorten heupprothesen: de ongecementeerde en de gecementeerde prothese. Bij de ongecementeerde heup wordt de prothese in het bot vastgeslagen tijdens de operatie, waarna deze vervolgens vastgroeit. Bij de gecementeerde heup wordt de heupprothese met behulp van cement in het bot. Uit internationale registraties blijkt dat gecementeerde heupprotheses goede resultaten opleveren.

Ongeveer 90 procent van de heupen blijft 10 tot 15 jaar na de operatie nog goed functioneren. Een mogelijke complicatie bij deze methode is dat het cement minder sterk wordt, waardoor de prothese op den duur los laat. Er bestaan verschillende soorten heupprothesen. Het ligt onder andere aan de vorm en stevigheid van uw bot welke prothese u krijgt. Bij de meeste mensen onder de 70 jaar kiest een orthopedisch chirurg voor een heupprothese die niet met cement is vastgezet.

Op latere leeftijd wordt de kans groter dat u een prothese. Deze animatie laat zien hoe de orthopedisch chirurg een gecementeerde heupprothese plaatst. Voor een pijnvrij functioneren van de heupprothese is het van essentieel belang dat de prothese stabiel verankerd is in het omliggende bot. Microbewegingen tussen prothese en bot veroorzaakt piekkrachten in het bot die op hun beurt. Soms gebruikt de orthopedisch chirurg een gecementeerde heupprothese.

De kom en de steel worden dan met een speciale lijm bevestigd.

Gecementeerde heupprothese

De orthopedisch chirurg kan echter ook een ongecementeerde of ingroeiprothese gebruiken. Hierbij moeten de kom en de steel vastgroeien in het bot. Het verschil is de wijze waar ze worden vastgezet in het bekken en bovenbeen: de gecementeerde en de ongecementeerde heupprothese. Eventuele kraakbeenresten worden uit de kom gefreesd. De chirurg maakt een snede aan de zijkant van het been en verwijdert de uitgesleten kop en kom van de heup. Daarna plaatst hij een nieuwe heupkom van kunststof in het bekken. In het dijbeen komt een metalen pen, met daarop een nieuwe heupkop.

Groeit de heupprothese vanzelf in het bot? Een heupprothese wordt altijd bevestigd aan het bot. Dit kan op verschillende manieren: Ongecementeerde prothese: Een ongecementeerde prothese is gemaakt van materiaal met een ruw oppervlak. De prothese wordt in het bot gedrukt en stimuleert het lichaam om extra bot.

Er wordt gesproken van een nieuwe heup als een kunstheup in plaats van de originele heup is geplaatst. Soms is de botkwaliteit onvoldoende om een stevige en stabiele fixatie te bekomen van de prothese. Dan wordt er geopteerd om de prothesecomponenten aan het bot te fixeren door middel van botcement. Deze optie wordt echter actueel zo weinig mogelijk gebruikt, zeker bij de heup.