Geldschepping uitleg

Hoe is de moderne geldschepping door banken ontstaan? Waarom kunnen we elkaar betalen met waardeloos papier of nummer in een computer? Over geldschepping en de rol van de banken daarin bestaan veel misverstanden. In deze Special trachten we deze misverstanden uit de weg te ruimen. Daarbij gaat het niet alleen om het proces van geldschepping, maar ook over de kredietverlening.

Geldschepping uitleg

In een video geeft De Nederlandsche Bank uitleg over geldschepping en de rol van centrale banken. Weinig mensen zullen bij het afrekenen van de dagelijkse boodschappen stilstaan bij de vraag wat de definitie is van geld en hoe geld ontstaat. Geld “in de kluis” van een bank telt dus niet mee bij de geldhoeveelheid.

In deze video wordt de basis gelegd voor de uitleg over. Korte animatie (geknipt uit Radar extra) waarin geldschepping door kredietverlening en de relatie met. Eindelijk heeft DNB besloten om een uitleg over geld te geven. Ze zegt het zo: Geldschepping is een gevolg van het aangaan van een lening bij een bank.

Geldschepping uitleg

In een nog niet zo ver verleden deden de mensen allemaal zelf het werk: men verbouwde zelf groenten en fruit, hield zelf wat vee, maakte zelf zijn kleren. Had men een goede oogst aan aardappelen gehad, en dus aardappelen over, dan ruilde men die aardappelen tegen vlees wat. Finler is de nieuwe naam voor economische- begrippen. Men onderscheidt substitutie, transformatie en (2) Geldschepping gebeurt.

Toch gaat het hier om een economisch verschijnsel dat van grote invloed is op het functioneren van de economie en onze samenleving. Fractioneel bankieren en geldschepping door schuld is een verwarrend gegeven. Op basis van een vraag geef ik met behulp van een spreadsheet uitleg over hoe banken aan hun rente-inkomsten komen. De banken in NL hebben een dekking van ongeveer 3%. Een simpele uitleg over waar geld in onze maatschappij vandaan komt.

Dat leek ons een belangrijk onderdeel voor een centrale bank. De ECB fungeert als een bank voor de commerciële banken, en zo beïnvloedt zij ook de geld- en kredietstroom in de economie om stabiele prijzen te bewerkstelligen. Commerciële banken kunnen op hun beurt geld, d. Als een bank krediet verleent komt daardoor meer giraal geld in omloop. Het staat al meer dan honderd jaar in de monetaire handboeken en iedere eerstejaarsstudent economie hoort het te weten. Uitleg chartale geldschepping en liquiditeitspercentage.

Geldschepping uitleg

De maatschappelijke geldhoeveelheid wordt ook wel primaire liquiditeitenmassa genoemd, door DNB ook wel aangeduidt met M1.

Onder publiek wordt verstaan de consumenten, de ondernemingen (behalve de geldscheppende banken) én de overheid. In oude boeken komt men de overheid als geldscheppende. Inleidende tekst geschreven door Norbert Pols. Mensen hebben vakantie, nemen vrij en doen met hun vrije tijd wat ze zelf willen.

Ja, je hebt vrije tijd gekregen van je eigenaren. Tijd die je mag invullen zoals jij wilt, los van je primaire taken. Je bent een lijfeigene maar, je voelt je vrij. Ontstellend, maar waar: zelfs politici snappen nauwelijks iets van geldschepping. Gastauteur Martijn Jeroen van der Linden is dan ook blij met de tienpunten- uitleg van de NVB, al verhullen die nog steeds de macht van banken. Zelfs DNB laat kinderen onjuistheden melden in spreekbeurten. Primaire banken zijn geldscheppende banken omdat zij van de centrale bank het recht hebben gekregen om transacties uit te voeren waarmee de maatschappelijke geldhoeveelheid kan toenemen.

Dit houdt dan natuurlijk ook in dat zij geen misbruik mogen maken van dit recht. Deze versimpelde en abstracte uitleg is bron van veel onbegrip over hoe geldschepping nu echt in zijn werk gaat en wat de effecten ervan zijn. Het seminar vindt plaats in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam op vrijdag 29 mei van 14:00u tot 17:00u. Meer informatie en kaartverkoop via de site van De Balie. Een uitleg over geldschepping door banken is te vinden in het rapport “De geldscheppingsparadox” (pdf, 236 KB) van het ING. Met dit burgerinitiatief wordt er geprobeerd een van onze kerndoelen te behalen: het maatschappelijk bespreekbaar maken van de problemen omtrent geldschepping. En bezoek voor uitgebreide uitleg over ons geldsysteem de site onsgeld.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe chartale geldschepping werkt en hoe dit de maatschappelijke geldhoeveelheid veranderd.