Gelijke stand ander woord

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. De overgrote meerderheid van de mensen trouwde met andere woorden met iemand van gelijke stand en rijkdom, die bovendien meestal afkomstig was uit dezelfde stad of hetzelfde dorp, vaak zelfs uit dezelfde buurt.

Sociale promotie via een huwelijk was veeleer uitzonderlijk en het kwam ook zelden voor dat men een. Europese adel – en dan vooral in de Duitse landen – vroeger niet zelden voorkomende vorm van huwelijk waarbij een der beide partners (meestal de vrouw) van lagere stand was dan de ander.

Gelijke stand ander woord

Vertalingen in context van "bij een gelijke stand " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het gebeurde afgelopen zondag bij een gelijke stand. De waterstand bleef in elk tijdperk vrij standvastig en de tijdperken zijn niet zoo ver van elkander verwijderd, dat in den tusschentijd belangrijke veranderingen in de gesteldheid der rivier plaats konden hebben. Het woordje om zal wellicht willen aanduiden, dat de beide genoemde eigenschappen in gelijke mate tot eene zelfde zaak behooren, alsof men zeide: dat. Een kleyne eisen – drucher, en, naar de verklaring, die hij er van geeft, geldt dit een standbeeld van eene te korte gestalte, of, met andere woorden, dat te. Met andere woorden : een conditionering tot stand gekomen in de ene situatie is overdraagbaar op de andere. Er is dus een conflict tussen twee tendensen, namelijk constant reageren op enigszins verschillende maar in wezen gelijke stimuli en verschillend reageren op stimuli die ondanks hun grote gelijkenis toch.

Ga naar het Nederlands (Dutch) forum. Help WordReference: Vraag het zelf op het forum. C0: is, wordt daardoor ook nog een gelijke stand van driehoek ABC, maar weder beneden het vlak ÀDE‚ aangewezen. Het evenwicht in den dampkring komt echter nooit tot stand: want een gelijke barometerstand of luchtdrukking op twee punten aan de oppervlakte der aarde. Vandaar voortdurend afstrooming in de bovenlucht van warmere streken naar koude streken, met andere woorden : de warmste deelen der aarde worden steeds. Rijmwoordenboek GELIJKE STAND rijmen.

Gratis online rijmhulp voor rijm op GELIJKE STAND. Woorden die rijmen op GELIJKE STAND. Deze rangschikking heeft nog dit voordeel, dat de verschillende metalen van eene afdeeling zich onder bijna alle omstandigheden op gelijke wijze gedragen met de verschillende stoffen, die men op dezelve in werking brengt, met andere woorden : zij hebben, op weinige uitzonderingen na, dezelfde scheikundige. Het is met andere woorden belangrijk om verschillende groepen een gelijke toegang te bieden tot de publieke ruimte, en deze vreedzaam samen te brengen. Ten noorden dezer lijn helt de magneetnaald met hare naar het N. Zie hierover verder: Magnetismus der aarde). De ligging van den magnetischen Aequator is aan eene langzame verandering. In matchplay mogen spelers elkaar de put geven.

Het is duidelijk dat dit geen strokeplay is, waar iedere slag telt. De wedstrijd kent een winnaar als de ander niet meer holes kan winnen om de partij naar zich toe te trekken. Wanneer iemand iets for love doet, dan doet hij het met andere woorden voor niets. En in de uitdrukking for love or money is de tegenstelling tussen geld en liefde, tussen iets en niets, heel duidelijk. Over de herkomst van de term deuce bestaat geen onzekerheid. Deze benaming voor elke gelijke stand.

Gelijke stand ander woord

Er kan met andere woorden een uur aan dit tarief gespeeld worden per wedstrijd.

Bij een gelijke stand in de eindklassering van de groepsfase van het WK gaat het doelsaldo boven het onderling resultaat. In dat geval moet gewoon het doelsaldo (met andere woorden : hoe ruim heeft men gewonnen van het vierde land) de doorslag geven, en niet hoeveel doelpunten er toevallig zijn. Om een con- creet zicht te krijgen op de prestatie van een land is het met andere woorden nodig om ook naar de spreiding van de resultaten binnen de totale leerlinggroep te. In de barrage van een springconcours is het aantal te nemen hindernissen beperkt. Gelijkluidende vragen: Geplaatst door: Anoniem.

Afspraak 8: Wij onthouden de ei- woorden, alle andere zijn dan ij- woorden. De ei- woorden van het tweede leerjaar zijn: ei, eigen, eind.