Geringschatting betekenis

Achterstelling 2) Depreciatie 3) Minachting 4) Verachting. Beledigen 2) Beschimpen 3) Geringschatten 4) Geringschattend spreken 5) Honen 6) Honend spreken 7) Kleinerend spreken 8) Met geringschatting spreke 9) Met geringschatting spreken 10) Met minachting spreken 11) Schimpen 12) Schokkeren 13) Schollen 14) Schrollen 15) Smaden 16) Spotten 17) Zich. Despectief 2) Hooghartig 3) Kleinerend 4) Laatdunkend 5) Minachtend 6) Neerbuigend 7) Schamper 8) Smadend 9) Smalend 10) Trots. Er is al veel gezocht naar de betekenis van geringschatting en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! De betekenis van geringschatting vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van geringschatting gevonden in de woordenlijst.

Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Hier vind u de betekenis, verklaring, definitie en synoniem voor de term Geringschatting. Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek. Degenen die hun vertrouwen op mensen stellen en Gods macht geringschatten alsook zijn voornemen beschouwen als iets wat het niet waard is in aanmerking genomen te worden, kunnen de profetieën niet begrijpen en blijven blind voor de betekenis ervan, totdat zij de catastrofale gevolgen van de vervulling ervan aan.

Je hebt gezocht op het woord: geringschattend. De definitie van geringschatting is: "depreciatie, minachting ". Translation and Meaning of geringschatten, Definition of geringschatten in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Heeft dit iets te maken met dat zij overvloediglijk uit hun mond storten? Overvloedig spreken hoeft geen smaad te zijn. Komt dan de verandering beter uit omdat ook de valse christus een overvloed van. Op deze website kun je terecht voor de betekenis van Nederlandse woorden. Met de betekenis van geringschatting helpen we je ook graag.

Ook in hun betekenis verschillen ze: vrije morfemen hebben een zelfstandige betekenis – daarom worden ze ook wel lexicale morfemen genoemd – terwijl de gebonden morfemen alleen een. Het regionationalisme zal met het verzwakken van zijn voedingsbodem, het dalen van de normaalangst, steeds meer van zijn betekenis verliezen. Men kan stellen dat de opvattingen over de meerwaarde van het eigen volk automatisch leiden tot een geringschatting van het andere volk, of de andere volken. Toen ze later de betekenis van die liedjes wist, stelden ze haar teleur en kon ze er niet meer om schreien, het was of een diepte in haar voorgoed geëffend was -. Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als geringschatting in het Nederlands. Ongeveer 15 jaar later moest Diagoras van Melos zich wegens asebie voor het gerecht verantwoorden. Hij was lyricus en sofist, in de werkelijke betekenis van het woord. Men zegt over hem dat hij de goden loochende en men wierp hem bovendien geringschatting van de Eleusische mysteriën voor de voeten. Enig besef van eigenwaarde leidt dan al snel tot zelfverheffing en geringschatting van het andere volk, vooral onder invloed van bestaande of voorbije.

Staathuishoudkunde en Staatsinrichting. Er heerscht buiten de rijen der economen en staatsrechtleeraren een zoo groote mate van geringschatting omtrent de waarde van dit. Tering – als eerste lid van een samenstelling om de geringschatting of minachting uit te drukken, bijv. Ook gebruikt als uitroep of als tussenvoegsel, bijv. Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord Vilipendie. Je kunt ook zelf een definitie van Vilipendie toevoegen.

Zelfstandig Naamwoord, Verwante vertalingen, Andere vertalingen.