Gestoeld op synoniem

Voorbeeld: `Die uitspraak is gestoeld op feiten. De betekenis van gestoeld vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van gestoeld gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken.

In de praktijk blijken deze methoden vruchtbaar voor het vinden van relaties, maar zijn de relaties die hierdoor opgeleverd worden moeilijk te typeren: het is lastig vast te. Klucht Het woord klucht, met als synoniem farce, werd oorspronkelijk gebruikt voor dat onderdeel van de voorstelling, waarin de spelers eens lustig uit de bol. Deze berekening vertrekt van een middelgrote zaal van ongeveer 500 toeschouwers en is gestoeld op de vaststelling dat er in elke zaal vlugge en trage. Evenals bij de verpleegkundige diagnose het geval was is ook de fysiotherapeutische diagnose gestoeld op het eigen expertisegebied: de focus ligt bij de fysiotherapeutische diagnose op stoornis, beperking en participatieprobleem.

Lumbago is tenslotte niets meer dan een synoniem voor pijn in de onderrug. Samenwerking is echter niet synoniem van integratie. In ieder geval behoort ze op een multidisciplinaire aanpak gestoeld te zijn. Deze verschuiving is gestoeld op de gedachte dat projecten het vehikel bij uitstek zijn voor het voorbereiden, realiseren en implementeren van veranderingen. Gerelateerd aan op feiten gebaseerd. Projecten die vooral gericht zijn op het.

Een charter, oorkonde, handvest of manifest is een tekst die is opgesteld om op gebalde wijze een aantal principes over een bepaald onderwerp te codificeren en als een referentietekst te presenteren, waarop wetten en handelingen kunnen worden gestoeld en algemene gedragslijnen kunnen worden afgestemd of aan. Ja, aanname is correct in die betekenis. Synoniemen zijn: veronderstelling, hypothese en premisse. Veel recente experimenten hebben de juistheid van Einsteins aanname bevestigd. Hun beweringen waren gestoeld op suggestieve aannames en onjuiste argumenten.

Mooie woorden, maar wat betekenen deze. Eucerin staat synoniem aan innovatief dermatologisch huidonderzoek. De producten van La Prairie zijn gestoeld op de jongste wetenschap en meer dan 50 jaar deskundig onderzoek. Het Europees project was en is gestoeld op de idee dat we niet de gevangene van onze geschiedenis mogen zijn maar dat we over onze vroegere tegenstellingen heen gezamenlijk een toekomst dienen op te bouwen. Daarom is Europa synoniem van doorzettingsvermogen en wilskracht. Osbom een zo goed als kompleet skelet beschikbaar was. Etro is de nieuwe traditie: ambachtelijke kennis en creativiteit.

Een prachtige en verfijnde schepping die voort is gekomen uit de aangeboren passie voor reizen en geschiedenis die. In de bevindelijke gezindte is een begrafenis op dit gegeven gestoeld, het wordt immers als een roepstem gezien. En dan past geen dankdienst voor het. Ik weet niet precies waarom, waarschijnlijk een zinloos rondje surfen, maar opeens kwam ik het synoniem van ambitie tegen en dat is helemaal niet zo positief als iedereen denkt. Mensen die ongefundeerd en gestoeld op helemaal niets jou proberen onzeker te maken zodat je hen niet voorbijgaat. Dames en heren, de Sovjet-Unie was gestoeld op het beginsel van het recht om te heersen.

Achter een ontwerp schuilt een analyse. Ook intuïtie in de fase van het strategievormingsproces is natuurlijk gestoeld op concepten en interpretaties ervan. Durf toch eens te fietsen met lossen handen! Het oude industriële model was gestoeld op een doorgedreven arbeidsdeling en deskilling van de arbeidstaken, terwijl een stabiele output was gewaarborgd door. Het magische woord flexibiliteit staat synoniem aan een hoog innovatief antwoord op een slepend verleden vol gebrekkige onwetendheid. Den Bosch (op achttien kilometer) en RBC in Roosendaal. Maar alle clubs in Brabant zouden zich moeten afvragen of hun jeugdopleiding nog wel de ziel is van de vereniging.

Is het in stand houden daarvan gestoeld op rendement? Opleiden is in Nederland niet alleen een clubbelang maar ook een nationaal belang. In tegenstelling tot Haarlem overleefde RKC een dreigend faillissement. Mohammed Allach: „Ik kreeg een snelcursus crisismanagement.