Gezaghebbend leider

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij. Kenmerken van de gezaghebbende stijl zijn enthousiasme en een heldere visie. Door het inzetten van deze stijl kan de leider mensen mobiliseren en achter zich krijgen in de richting van een visie. De gezaghebbende leider is een visionair, hij weet mensen te enthousiasmeren en achter zich te krijgen.

De affiliatieve leiderschapsstijl gezaghebbend – Puzzelwoordenboek – Woordenboek. Aanvrager Toonaangevend is goed, bedankt (Anoniem). Indiase leermeester die ook een gezaghebbend leider is geworden (6). Conclusie: Het is duidelijk dat ondernemingen zowel ondernemerschap als management nodig hebben om succesvol te zijn. Bezig zijn met ideeën is belangrijk, maar niet ten koste van de realiteit. De politicus moet aannemen dat hij of zij gezien wordt als hij of zij een zaak in het grensgebied tussen de politieke – en maatschappelijke democratie heeft gebracht. Is dit het geval dan ervaren mensen hem of haar niet alleen als een succesvol politicus, zij ervaren hem ook als gezaghebbend leider. Het woord `goeroe` staat voor een spirituele leraar of gids.

Deze stijl is gepast wanneer verandering vereist is en een nieuwe visie of duidelijke richting nodig is. Directeur Publieke Gezondheid, een gezaghebbend leider met een hart voor gezondheid en ervaring in het publieke domein. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. En onvoorspelbaarheid is een waardevolle kwaliteit voor leiders die door angst regeren.

Mogelijk doen sommigen zich zelfs gekker voor dan ze werkelijk zijn. Wil je echter als gezaghebbende leider gezien worden is het niet slim je emoties de vrije loop te laten. De mensen voor wie u verantwoordelijk bent. U bent een gezaghebbend leider met relevante kennis van en ervaring met het politiek-bestuurlijke domein, aangevuld met werkervaring in integrale veiligheid. U koppelt visie aan pragmatisme, denkt kolomoverstijgend, verbindt mensen en organisaties, bent sensitief en toont inspirerend leiderschap in een veranderende.

Gebruiken: Wanneer een nieuwe koers nodig is. Nadeel: Vertelt waar ze heen moeten, maar niet hoe ze er komen. Welk type leider hebben al die partijen nu nodig? Geen grote man, maar een lichtvoetige pragmaticus.

Die eigenschappen van de ‘grote man’ had een leider vroeger nodig om staande te blijven in min of meer stabiele omstandigheden. Voor een gezaghebbend leider met een aantrekkelijk program moet die kloof overbrugbaar zijn. Dat program, Nieuwe Wegen, Vaste Waarden, is er trouwens al. Gezaghebbend, dominant, daadkrachtig, visionair en inspirerend. Het bevat voor de preciezen voldoende christelijk-sociale warmte, maar die wordt weer niet zo nadrukkelijk beleden dat de rekkelijken er niet ook mee uit de. Daarbij treed ik vaak als informeel, maar gezaghebbend leider op.

De partij ging in discussie over de koers, voerde interne democratisering door en bleef naar een gezaghebbend leider zoeken.