Glasnost en perestrojka gevolgen

De glasnost en perestrojka konden het. Zijn hervormingen kunnen worden samengevat in twee Russische woorden: perestrojka en glasnost. Gorbatsjov was het einde van de Koude Oorlog. De door Duitsland begonnen Tweede Wereldoorlog met de bedoeling tot vernietiging te komen van het jodendom en de communisten in Rusland leidde uiteindelijk tot de totale oorlog die uitmondde in de onvoorwaardelijke overgave van Hitler-Duitsland. Die wilde het vastgelopen communisme nieuw leven inblazen door glasnost ( openheid) en perestroika (economische hervormingen).

Glasnost en perestrojka gevolgen

De SED-leiders raakten flink in verwarring van de nieuwe geluiden uit Moskou. Want in de DDR waren de ideologische en nationale identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij introduceerde de begrippen perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid).

Beide moesten resulteren in een verbeterde productie en een rationeler manier van denken. Deze openheid had grote gevolgen voor de contacten met het buitenland en voor de Russische burgers zelf. In een communistische staat zijn de productiemiddelen, dat zijn de bedrijven, fabrieken en boerderijen, in handen van de arbeiders. Perestrojka : economische hervormingen. De regering beheert die productiemiddelen namens de arbeiders. Het doel van bedrijven en fabrieken in een communistisch. Een van die satellietstaten was Duitse Democratische Republiek (DDR), de officiële naam voor Oost-Duitsland. Voor talrijke lezers is dit al verre geschiedenis, maar wel een met zeer ingrijpende gevolgen tot nu.

Gorbachov was eregast in Oost-Duitsland tijdens de. Hij zou de toestand eens grondig aanpakken met twee toverwoorden: glasnost en perestrojka – openheid en herstructurering. Het spook heet niet het communisme, want dat hebben we juist uitgebannen. Er duiken oude monsters op in nieuwe gedaanten als neo- fascisme, racisme en nationalisme.

Overal in Europa is het rechts-extremisme in opmars. De euforie van de instorting van het communisme heeft. De kernbegrippen van zijn beleid waren perestrojka (economische en politieke herstructurering) en glasnost (openheid, vrijheid van informatie). Sovjetindustrialistatie in hun land. Zijn plannen vat hij samen in de worden glasnost (openheid) en perestrojka ( hervorming). Tegenlicht: De gevolgen van de Baltische Weg, VPRO. Deze film belichaamt veel van het oude communisme en de gevolgen die de val hiervan voor zowel maatschappij als individu met zich mee kan brengen. Wat waren de oorzaken, het verloop en de belangrijkste gevolgen van de Koude Oorlog?

Leg met een verwijzing naar de bron uit, welke visie dat is. Waarom dan nóg een verhandeling schrijven over dit onderwerp? Glasnost gaf een stem aan etnische groepen die vervolgens hun onafhankelijkheid opeisten. Het tweede toverwoord was perestrojka . Beide problemen trachtte hij op te lossen door het propageren van " glasnost " ( openheid) en " perestrojka " (hervorming).

Leg uit wanneer en waarom de muur in Berlijn werd gebouwd? Leg uit hoe de Cubacrisis is ontstaan en afgelopen, geef ook aan wie de hoofdrolspelers in deze crisis waren. Wie kwam in de jaren 80 met de glasnost en perestrojka, leg uit wat deze begrippen betekenen en welke gevolgen deze politiek had voor.