Grafiek maken in excel met meerdere gegevens

Informatie over de beste manieren om een gegevensbereik te selecteren om een grafiek te maken en hoe de gegevens moeten worden geordend voor bepaalde grafieken. Als u een grafiek wilt maken in Excel, begint u met het invoeren van de numerieke gegevens voor de grafiek op een werkblad. Vervolgens kunt u de gegevens uitzetten in een grafiek door op het. Voor meerdere gegevensreeksen, in meerdere rijen met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:. Waarom vraagt ie niet gewoon "selecteer x-as".

Grafiek maken in excel met meerdere gegevens

Een tabel in Excel kan vaak veel gegevens bevatten waarbij het niet overzichtelijk is welk beeld er nu uit de cijfers naar voren komt. Het is daarom handig de gegevens ook in een grafiek te tonen.

Excel bevat vele mogelijkheden om grafisch de cijfers weer te geven. Hoewel het in eerste instantie moeilijk kan lijken is het eigenlijk heel gemakkelijk om grafieken te maken in Excel. Voeg je gegevens toe aan je Excel spreadsheet in een tabel indeling. Wat als je gegevens meerdere ingangen hebben en je wilt meerdere trends of tendensen in één grafiek plaatsen?

Lijndiagrammen zijn zeer handig voor het bijhouden van gegevens gedurende een zekere tijdsperiode. De x-as vertegenwoordigt het verstrijken van de tijd, en de y-as de gegevenspunten.

Grafiek maken in excel met meerdere gegevens

Hallo, Omdat ik vandaag al eerder goed geholpen ben met iets in excel waar ik gruwelijk overheen heb gekeken ben ik nog opzoek naar een andere functie. Dit moeten 2 lijnen worden waarvan. Met een meervoudige grafiek wordt het uitzetten van twee of meerdere datasets op één assenstelsel bedoeld. Het is eveneens mogelijk om grafieken te maken van gegevens die in een niet- aaneengesloten celbereik staan met.

Excel levert automatisch een vergelijking y(x). Alle gegevens uit deze twee mappen wil ik samenvoegen in één grafiek. Het eerste wat we doen is een grafiek maken met de gegevens uit het eerste werkblad. Dus selecteren we de gegevens die we willen opnemen in de grafiek. Je selecteert het tabblad "Invoegen", en je klikt de knop kolomdiagram. Microsoft Excel spreadsheet is software die niet alleen helpt u sorteren en beheren van grote hoeveelheden data : het helpt je ook bij het gebruik van die gegevens aan een breed scala van grafieken te creëren. Diagrammen en grafieken illustreren punten, hoogtepunt trends en tonen vergelijkingen tussen reeksen van. Nu moet ik hier een grafiek van maken die tussen de punten door gaat (het gemiddelde dus).

Hoe maak ik van twee tabellen één grafiek -zonder het gemiddelde in de grafiek te zetten- in excel ? Zet je gegevens in Excel in vier kolommen: A. Je moet dan de gegevens in de tabellen in de cellen van het spreadsheetprogramma invoeren. In het Excel – werkmap voer je de opdrachten uit, sla hem dus meteen onder een eigen naam op. Een dataset snel overzichtelijk maken, zelfs zonder grafiek, kan via de optie Voorwaardelijke opmaak. Kleurenschalen of Gegevensbalk zijn twee opties waarmee je in een oogwenk kan zien hoe data in een cel zich verhoudt tegenover de andere data.

Stel je hebt in Excel een grafiek gemaakt. Dit probleem kunnen we omzeilen door het gegevensgebied dynamisch te maken. Zoals in het onderstaande voorbeeld is te zien. Wanneer je slechts 1 gegeven in een grafiek hebt, is het onzin om hiervoor een leganda te gebruiken. Je kunt immers in de grafiektitel aangeven waar de grafiek over gaat! Hallo, Ik wil op Excel twee grafieken samenvoegen, alleen dit lukt me niet. Het zijn allebei spreidingsdiagrammen en.

Ik heb de voor de hand liggende dingen al geprobeerd, namelijk twee keer de gegevens selecteren en er een grafiek van maken, maar dit lukt niet. Dit komt denk ik omdat de waarden op. Hoe kan ik in Excel97 twee reeksen in 1 grafiek combineren met verschillende datums als x-waarden. Als je een spreidingsgrafiek kiest, dan worden de 2 lijntjes (met de gegevenspunten bij de juiste datums) netjes getekend (ik heb dat met jouw gegevens getest). Ik zou graag uit de gegevens vermeld in 12 verschillende tabbladen een grafiek maken (weergegeven in een 13e tabblad).

Dit uit de gegevens vermeldt in cel D4. Bij gegevens toevoegen lukt het me alleen. Afhankelijk van de aard van de cijfergegevens is het ene grafiektype al meer aangewezen dan het andere.