Grootboekrekening codes

Iedere grootboekrekening heeft een unieke code. Er is een onofficiële gebruikte standaard als het gaat om de nummering van grootboekrekeningen. Het is aan te raden om deze op te volgen. Het type van de grootboekrekening is belangrijk voor de werking van Exact Online. De types die u kunt gebruiken in Exact Online staan vast en kunnen niet handmatig worden uitgebreid. Een voorbeeld van een Type Code = 10 (Kas).

Grootboekrekening codes

De type codes die gebruikt kunnen worden zijn: 10.

Elke grootboekrekening heeft zijn eigen unieke code. In Nederland kennen we geen gestandaardiseerd rekeningschema. Bij het toekennen van een nummer aan een grootboekrekening ben je geheel vrij in je keuze. Het grootboek is samengevat in grootboekrubrieken en opgebouwd als een boom met takken. Winst&Verlies rekeningen code naam code naam. Ik ben op zoek naar een lijst met de meest gangbare grootboekrekeningen en hun codes.

Ik zie ook wel eens dat de rekeningen woorden onderverdeeld in.

Grootboekrekening codes

Hieronder vind je een voorbeeld grootboekrekeningschema bestaande uit 4 cijfers, die je kunt gebruiken voor het indelen van uw boekhouding. Voor kleinere bedrijven met een simpele boekhouding kunt u dit simpele grootboekrekening schema gebruiken. Een grootboek hoeft in principe niet aan bepaalde eisen te.

Om een nieuwe grootboekrekening toe te voegen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik in het rekeningschema op Toevoegen om een nieuwe rekening toe te voegen. Code : de codes in het standaard rekeningschema zijn zo genummerd dat er. De functie die u bij het aanmaken van een grootboekrekening instelt is bepalend voor het juist functioneren van SnelStart, met name voor de btw-berekening. Functies zijn aangemaakt door SnelStart, u kunt deze niet wijzigen. Ze worden gebruikt om te bepalen op welke dagboeken er geboekt wordt, bij het opstellen van. Er is onlangs een lijst gepubliceerd met referentiecodes die organisaties nodig hebben om het grootboek via het Referentie Grootboek Schema (RGS) te koppelen aan de standaarden van Standard Business Reporting (SBR). Organisaties hebben deze codes nodig om het grootboek te actualiseren.

Tevens worden de kostenverdeling die kan worden toegepast en de export en mogelijke integratie van. In Moneybird gebruiken we de term categorieën in plaats van grootboekrekeningen. Je kunt losse categorieën aanmaken of je kunt ervoor kiezen om standaard sets te activeren voor de situaties waar jij als ondernemer mee te maken hebt. Afwijkende boekingen per grootboekrekening : Overzicht van de mutaties die het meest afwijken van het gemiddelde mutatiebedrag per grootboekrekening. Afwijkende BTW: Overzicht van de boekingen met verschillen tussen de berekende en geboekte BTW (in het huidige boekjaar). Goodwill, Balans, Immateriële vaste activa.

Grootboekrekening codes

Afschrijving goodwill, Balans, Immateriële vaste activa. Gebouwen en terreinen, Balans, Materiële vaste activa. Bij het bepalen ven de grootboekrekening nummers ( codes ) kunt u gebruik maken van algemeen bekende rubrieken. Als voorbeeld geven we elke rubriek een eigen nummer, u bent vrij hiervan af te wijken. Alle grootboek rekeningen binnen een rubriek beginnen met dit nummer, zo krijgt u een duidelijke verdeling van de. Een autocode bestaat minimaal uit een code, een omschrijving en een grootboekrekening.

Als u de code invoert in het veld Omschrijving van het venster Dagboekinvoer, worden de gegevens van de autocode (omschrijving, rekening, debiteur of crediteur, kostensoort, kostenplaats, BTW- code ) automatisch overgenomen. Het BTW-bedrag zelf wordt automatisch geboekt op de, via de code aangegeven, BTW-rekening in het grootboek. Bij boekingen op sub-rekeningen (debiteuren en crediteuren) is het mogelijk om openstaande posten op te vragen en desgewenst automatisch af te boeken. Standaard wordt in Minox bij de inkoop- en. Voor iedere groep kunt u hier een verschillende grootboekrekening opgeven.

Meerdere grootboekrekeningen en een RGS referentiecode (m:1) Deze situatie komt voor als u uw kosten verder uitsplitst dan het RGS. U kunt dan de Referentiecode een extensie toevoegen. U zult waarschijnlijk deze code wel handmatig moeten koppelen binnen een rapportageprogramma. Doet uw vereniging daar ook zijn voordeel mee?