Hart stent verwijderen

Door katheters via de slagaders naar het hart op te schuiven, kan de arts met behulp van contraststof en röntgenstralen de kransslagaders in beeld brengen. Na het openen van de vernauwing en het laten leeg lopen van de ballon wordt de katheter verwijderd, doch de stent blijft ter plaatse. Wanneer een bloedstolsel wordt gevormd, kan deze de vrije bloedstroom door een slagader blokkeren en een hartaanval of zelfs overlijden tot gevolg hebben. De Hartstichting investeert in een groot onderzoek naar betere stents. Dat zijn een soort buisjes die de bloedvaten in het hart openhouden.

Het doel van dit onderzoek is om stents te ontwikkelen die niet dichtgroeien.

Hart stent verwijderen

De huidige stents groeien bij een deel van de patiënten dicht met cellen uit de vaatwand. Voor toepassing in het hart gaat het om stents met sirolimus (merknaam Cypher), paclitaxel (merknaam Taxus) en zotarolimus (merknaam Endeavor). Anders dan bijvoorbeeld een pacemaker kun je een metalen stent niet meer verwijderen. Stents zijn metalen spiraaltjes of buisjes die aangebracht worden bij een kransslagadervernauwing om de doorgankelijkheid te verbeteren. Hierna wordt een kort buisje in uw slagader geplaatst waarlangs de katheters (lange dunne buisjes) opgeschoven worden tot aan uw hart.

De ballon wordt nadien weer leeggezogen waarna de katheter wordt verwijderd. Door het verminderen van de vernauwing is de bloedstroom niet meer belemmerd en komt de doorbloeding van de hartspier weer op gang. Maar ook de vaatchirurg kan u voorstellen om te dotteren omdat bijvoorbeeld bij de perifere vaten (verder van het hart af) ernstige vernauwingen optreden die tot pijn in de billen en de benen. De stent is een lichaamsvreemd voorwerp dat in het lichaam achterblijft en zijn werk na de behandeling blijft doen.

Hart stent verwijderen

Omdat het vastzit in de kransslagader, kan er weefsel gaan groeien binnen de stent. Met een stent los je nu dus de vernauwing op, maar op den duur kan die. Dit worden drug eluting stents genoemd. Dit gebeurt meestal door een ontstekingsreactie na implantatie van de stent.

Om dit te voorkomen kunt u op indicatie een stent krijgen die een medicijnlaagje bevat dat aangroei van plaque in de stent tegengaat. Na de behandeling wordt de katheter weer verwijderd. Als u via de polsslagader bent geholpen krijgt u een. Het ballonnetje wordt daarna verwijderd. De eerste week kunt u nog last hebben van een trekkerig gevoel in uw hartstreek. De cardioloog blaast deze ballon op ter hoogte van de vernauwing waardoor de stent ontplooit tegen de slagaderwand.

Nadat de ballon is leeggelopen, wordt deze verwijderd. De stent blijft permanent aanwezig in de slagader en houdt het bloedvat open. Soms wordt het bloedvat afgesloten met een propje. Informatie en instructies over de periode na een spoeddotter- of stentbehandeling. U bent vandaag en gisteren in Tergooi locatie Blaricum geweest voor een dotter- of stentbehandeling via de polsslagader. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan om u. Een dotter- en stentbehandeling heft vernauwingen in een bloedvat op door het opblazen van een ballonnetje waarna een stent geplaatst wordt.

Andere namen voor de dotterbehandeling zijn ballondilatatie of percutane transluminale angioplastiek (PTA). De behandeling kan plaatsvinden in de kransslagader van het hart .

Hart stent verwijderen

Een hartinfarct is meestal het directe gevolg van een verstopte kransslagader. Een bypass-operatie, dotterbehandeling of een stent kunnen uitkomst bieden. Om te kunnen functioneren, hebben alle lichaamscellen zuurstof nodig. Het hart is in feite een tweeledig pompsysteem.

In overleg met uw arts is besloten bij u een JJ- stent in te brengen. Het verwijderen gaat op dezelfde manier als het inbrengen. Via een cystoscopie wordt de stent met een klein tangetje naar buiten getrokken. Vervolgens wordt het ballon- netje opgeblazen.

De vernauwing in de kransslagader wordt weggedrukt, waarna het ballonnetje leegloopt. Na het verwijderen van het ballonnetje kan het bloed terug normaal stromen en komt de doorbloeding van de hartspier terug op. Waarom is een ingreep aan mijn hart noodzakelijk? De slagaders die uw hart van bloed voorzien – de kransslagaders – laten niet voldoende bloed door, omdat ze zijn vernauwd. De medicatie is niet meer voldoende werkzaam. Een ingreep is noodzakelijk om de doorbloeding te.

Een stent is een kunstmatige buis die in vaten wordt in het lichaam om voor doorgang van vloeistof en verstopping te voorkomen. De plaatsing en het verwijderen van stents vereisen anesthesie, en het proces is vrij eenvoudig. Stents worden gebruikt in verschillende locaties in het lichaam, zoals ureters. In hartchirurgie, stent, de arts een gaas of een buis in de slagaders naar het blok te verwijderen en laat ze open voor de doorgang van bloed zonder inspanning. De draad bevordert ook de structuur van de slagaders.

Stent of draden kan ook een bekleding van geneesmiddel tot herhaling van.