Heupprothese richtlijn

De richtlijn is gemaakt op basis van de op dat moment geldende wetenschap en de praktijk, door en voor orthopedisch chirurgen. Aan het begin van het document leest u een. De werkgroep adviseert de indicatie voor totale heupvervanging te stellen op basis van pijn, functieverlies en radiologische afwijkingen na het falen van conservatieve therapie. Jonge leeftijd en overgewicht vormen hierbij relatieve contra-indicaties. Op hoge leeftijd is langdurig uitstel van de operatie te ontraden vanwege. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die in aanmerking komen voor een totale heupprothese.

Heupprothese richtlijn

De werkgroep adviseert om de keuze voor een heupprothese (zowel gecementeerd als ongecementeerd) te laten bepalen door de goed gedocumenteerde langere-termijneffectiviteit en de (directe en indirecte) kosten. Onder “goed gedocumenteerde langere-termijneffectiviteit” wordt verstaan: in een peer reviewed.

De NOV is actief in het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen voor orthopedisch medisch handelen. We nemen zelf het initiatief hiertoe en we participeren in de richtlijnontwikkeling van aanverwante specialismen. De richtlijnen die in ontwikkeling zijn vindt u in het overzicht lopende richtlijnen. Adviezen die de levensduur van uw nieuwe heup ten goede komen. Richtlijnen voor thuis na een totale heupprothese.

U bent in Tergooi geweest voor een totale heupprothese. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan om u met de beste zorg te omringen en uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te.

Heupprothese richtlijn

Algemene adviezen bij dagelijkse activiteiten: – Voer activiteiten veilig uit door: o Zoveel mogelijk op een stabiele kruk of stoel te werken o Langdurig staan of lopen te vermijden o Schoenen te dragen op een gladde of vochtige vloer o Loshangende snoeren, vloerkleedjes en. Het herstel na een heupoperatie operatie kan individueel sterk verschillen. Hier treft u algemene richtlijnen voor de heuprevalidatie. Het UZ Gent wil u graag helpen om uw revalidatie zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze brochure vindt u heel wat tips om uw heup veilig te revalideren na de operatie. Het is belangrijk om deze richtlijnen te volgen, en dit zeker tot zes weken na de operatie.

U vindt hier ook tips voor aanpassingen en hulpmiddelen die. Medicamenteuze tromboseprofylaxe na operatie (min 6 w) Percentage patiënten dat medicamenteuze tromboseprofylaxe heeft gehad gedurende. Deze richtlijn biedt een leidraad voor de dagelijkse klinische praktijk die zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerd is. De keuze voor een heupprothese dient gebaseerd te zijn op een goed gedocumenteerde effectiviteit op langere termijn en de directe en indirecte kosten. Een heupprothese kan een uitkomst zijn. Een arts vervangt uw eigen heupgewricht door een heupprothese. Verder worden voor standaardoperaties kleine heupkoppen aangeraden om. Total Heupprothese met deze richtlijn kunnen worden meegenomen.

Deze richtlijn over antibioticaprofylaxe bij patiënten met een gewrichtsprothese staat geheel los en moet onderscheiden worden van richtlijnen ter preventie van endocarditis. Men moet zich ook realiseren dat de noodzaak. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Deze informatie is bedoeld voor zorgverleners die een patiënt onder behandeling hebben met een gewrichtsprothese.

Heupprothese richtlijn

Antibiotica bij gewrichtsprothesen is een incidentele voorzorgsmaatregel die wordt genomen bij patiënten met een endoprothese van een gewricht. Osteosynthese van pathologische proximale femur fracturen heeft een groot complicatierisico, de behandeling van deze fracturen met een gecementeerde kop hals of totale heup prothese heeft daarom vaak de voorkeur.

Solitaire metastasen van een niercel- en schildklier carcinoom met een goede levensverwachting.