Hoe is de stand van zaken

Vertalingen in context van " hoe de stand van zaken is" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik wil ook graag weten hoe de stand van zaken is met betrekking tot de informatievoorziening aan de passagiers. Vertalingen in context van " Hoe is de stand van zaken " in Nederlands-Frans van Reverso Context: Denkt de Commissie alle Lid-Staten ertoe te kunnen bewegen een bestaansminimum in te stellen en hoe is de stand van zaken te dezen in de verschillende landen van de Gemeenschap? Hoe lang kunnen we dan deze stand van zaken, waarbij alle betrokkenen in onzekerheid verkeren, laten voortduren? In those circumstances, how much longer can we continue with this state of affairs in. De casussimulaties zijn een startpunt van gesprek over de invoering van een schoolontwikkeling.

Hoe is de stand van zaken

Het geeft een beeld over hoe dat proces in de huidige situatie wordt aangepakt.

Het gaat daarbij om de feitelijke stand van zaken op een school of bij een bestuur. Hoi allemaal, Ik hoor niet veel meer over de eventuele rechtszaak of het hoger beroep. Ik kreeg vandaag weer een brief die mijn bloed liet koken. In mijn laatste (?) brief naar hen toe vroeg ik voor de zoveelste keer om een verklaring waarom de één wel in aanmerking komt voor het hele bedrag en de ander. Op 18 april hield de SHW een studiedag om die inventarisatie te maken. Alle geledingen kwamen via een vooraf gemaakte film aan het woord.

Hoe is de stand van zaken

Huurders, medewerkers van zowel Wooninc als Vitalis, huismeesters en directieleden. In het middaggedeelte legden we dit nog eens voor aan de directies en. Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden. Over de amendementen aan de Codextrein werd het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State ingewonnen en besproken in de Commissie. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van (invulling van) de dierenpolitie en wetgeving en uitvoeringsbesluiten op het vlak van de handhaving van dierenwelzijn is een belangrijke vraag die nu voor ligt: hoe lopen de hazen? In hoeverre wordt er door de partijen op het gebied van de handhaving van. Stand van zaken en hoe samen verder.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft alle colleges van burgemeester en. Ik heb een aanvraag voor financiële tussenkomst ingediend. Hoe kan ik een stand van zaken opvragen over mijn dossier? Alle communicatie in deze dossiers verloopt schriftelijk. Telefonisch kunnen wij geen informatie doorgeven over je dossier. Houd er wel rekening mee dat de wachtlijsten voortdurend evolueren naargelang de voorkeurrechten van de kandidaten. Medicatienazicht door de officina-apotheker in België : waarom, hoe en stand van zaken.

Eline Tommelein UGent, Els Mehuys UGent, Inge Van Tongelen UGent, Mirko Petrovic UGent, Annemie Somers UGent, CELINE KYMPERS, Thierry Van Hees, Thierry Christiaens UGent, Sophie Demarche, Pieter. Hoe werkt de no-riskpolis voor een werkgever die een medewerker uit het doelgroepenregister in dienst heeft?

Hoe is de stand van zaken

André Vermeulen volgt het referendum in Catalonië op de voet. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de eerste twee inhoudelijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) openbaar gemaakt, waarin prejudiciële vragen gesteld zijn aan het HvJ EU aangaande de houdbaarheid van het systeem van het PAS.

U kunt de uw bijgewerkte debiteurenoverzicht terugvinden in Twinq. Eind november gaf waterschap Aa en Maas meer duidelijkheid over de afhandeling van de eerste 40. Het zijn nog steeds spannende tijden, maar er is een denkrichting en een best radicaal plan. Op langer termijn moet de Aktiegroep de eigen broek kunnen ophouden. Dat betekent dat we voor een grote uitdaging komen te staan. De huidig geldende decreten met alle wijzigingen erin verwerkt, worden samengesteld en bijgehouden door de Juridische dienst van de Kanselarij (een dienst van de Vlaamse Overheid). Die dienst maakt de Vlaamse Codex die alle Vlaamse regels bevat in de huidige, geldende. Daarom kunnen de deelnemers aan de Dakar vandaag genieten van een rustdag.

De Nederlanders doen het goed in Le Dakar met dagzeges van Kees Koolen en Gerard de Rooy! Waar staan de Nederlanders in het klassement? U kunt bij ons 24 uur per dag 7 dagen per week via de link “Login” rechtsboven op de homepage van onze website de status van al uw incassodossiers opvragen. Tevens nemen wij bij belangrijke ontwikkelingen direct contact met u op. De soap rond IceWorld en outletcentrum bij het TT-circuit in Assen gaat donderdagavond verder in de gemeenteraad.

Hoe staat het met de ijsbaan bij het TT-circuit? De bouw van IceWorld Drenthe bij het TT-circuit in Assen lijkt zeker. Q&A Update 5 – Actuele stand van zaken Saba en Sint Eustatius.