Hoe komt gedrag tot stand

Als we het communicatieproces willen begrijpen, moeten we weten hoe iemands gedrag tot stand komt. Met gedrag wordt hier bedoeld: datgene wat wij met onze zintuigen bij iemand anders kunnen waarnemen. Wat iemand zegt is dus gedrag, hoe iemand kijkt is gedrag, hoe iemand loopt is gedrag, enz. Ook geluiden maken, slapen, van kleur veranderen, geurstoffen afscheiden, een lichaamshouding handhaven, enz zijn voorbeelden van gedrag.

Bij het tot stand komen van gedrag spelen ook inwendige factoren een rol. Voortplantingsdrang komt vooral voor door de afgifte van bepaalde hormonen. Gedrag is de acties of de reacties van een voorwerp of een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de omgeving. Bijvoorbeeld een muis drukt op een hefboom en er komt eten uit een gat, de muis zal hierdoor vaker op de hefboom drukken om zo meer eten te krijgen.

Voorkant-Change-Driver-klein-liggend1-300×268 The Change Driver : veranderstuur voor gedragsverandering. En op welke wijze valt het te veranderen? In feite hoort bij gedrag niet alleen wat iemand doet, maar ook wat iemand laat. Niet stoppen voor een stoplicht is dus ook gedrag. Het proces begint bij een (externe) gebeurtenis en mondt uit in een bepaald gedrag. Ons gedrag komt voort uit onze gedachtepatronen wat op allerlei manieren wordt gefilterd, vervormd, we laten weg en stellen gelijk en dit vindt heel veel onbewust plaats. Ook onze fysiologie en stemming(en) zijn van invloed op ons. GEDRAG 3 GEDRAG EN GEDRAGSVERAN DERING Hoe komt gedrag tot stand ? Welke aanpak kiezen we om het gedrag van mensen te veranderen?

Dat zijn de onderwerpen die aan de orde komen in dit hoofdstuk. Eerst besteden we aandacht aan enige algemene achtergrondinformatie over gedrag (paragraaf 3.1 ). Hij onderscheidt 6 basisprincipes die sterk bepalend zijn voor hoe we als mensen reageren. De 6 beinvloedingsprincipes zijn: 1. En hoe kunnen we gedrag beïnvloeden? Laat ik eerst eens beginnen met uit te leggen hoe gepland gedrag tot stand komt. Dit model beschrijft hoe beslissingen tot stand komen en waarom. Met dit model in de hand geef ik jou aan hoe jij makkelijker gedragsverandering gaat realiseren. Met vragen over overtuigingen, normen-waarden en motieven krijg je zicht op wat er onder de waterlijn leeft en kun je de trigger tot gedrag beinvloeden.

Onze manier van kijken naar het gedrag van de ander heeft de neiging dat als geïsoleerd en behorend bij die persoon te zien. We noemen dat in de psychologie: de attributietheorie. Attributie zegt iets over hoe we denken dat gedrag tot stand komt, waaraan of aan wie we de oorzaak toeschrijven. Waarom reageren mensen zoals ze reageren? Als we in hun hoofd zouden kunnen kijken, zouden we zien dat elke afzonderlijke reactie is opgebouwd uit dezelfde stappen.

De concrete ervaring van een lerende, gevolgd door zijn eigen observatie en reflectie leidt tot de vorming van ideeën over hoe zijn gedrag tot stand komt en op welke principes of overtuigingen dit gedrag berust. Deze ideeën leiden tot vooronderstellingen over welk handelen tot welk effect zal leiden.

Hoe komt gedrag tot stand

Hoe kunnen we meer bewust gedrag gaan vertonen? Het leeuwendeel van ons gedrag komt onbewust en automatisch tot stand. Een schatting van de verhouding: 5% bewust, gepland gedrag, tegenover 95% onbewust, automatisch gedrag. Komt tot stand door de werking van spieren of klieren.

Is een reactie van een dier of een mens op prikkels. Het is belangrijk inzicht te krijgen in de relatie tussen mondgezondheid en gedrag. Welke gedragingen beïnvloeden de mondgezondheid, hoe komt dat gedrag tot stand, hoe kan men het veranderen, hoe kunnen gedragingen die een gunstige uitwerking hebben op de mondgezondheid worden bevorderd? Gedragingen komen tot stand door de werking van spieren of klieren (effectoren).

Alle waarneembare activiteiten van een dier of een mens. Gedrag is een reactie (respons) van een dier of een mens op prikkels. Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Voordat we stilstaan bij de didactiek die gebruikt kan worden om kinderen op onderzoek uit te laten gaan, staan we erbij stil hoe wetenschappers antwoord krijgen op hun vragen.