Hoe weet ik of ik op de zwarte lijst sta

Als u geld leent voor privédoeleinden, dan moet u dat uiteraard terugbetalen. Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener (de bank, de verzekeringsonderneming, de financieringsmaatschappij…) dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan. Maar in bepaalde gevallen kan u toch nog een lening aangaan. Boeren op een Kruispunt kent banken, die dit doen.

Voorwaarde is wel dat u een goed dossier. Wanneer u terechtkomt op de zwarte lijst wordt u daarvan schriftelijk verwittigd.

Hoe weet ik of ik op de zwarte lijst sta

U hebt het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. De procedure voor het uitoefenen van uw recht op inzage (en op verbetering van foutieve informatie) staat in de informatiebrief die u ontvangt.

De gegevens kunnen geraadpleegd worden door: door de consumenten. Iedereen kan kosteloos een overzicht verkrijgen van de gegevens die op zijn naam geregistreerd zijn in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties ( ENR). U kunt dit ofwel online doen, ofwel via de post. Online kan enkel indien u over een e-ID kaartlezer beschikt.

Zodra een organisatie u op een zwarte lijst plaatst, moet deze organisatie u dat laten weten. Maar hierop zijn twee uitzonderingen. De organisatie hoeft u niet te laten weten dat u op een zwarte lijst bent geplaatst als u al weet dat de organisatie uw. De Zwarte Lijst van de CKP is een belangrijk registratie instrument. Banken, andere lening verstrekkers, verkopers op afbetaling, verzekeraars, financieringsmaatschappijen en incasso-organisaties kunnen bij de CKP nagaan of een bepaalde particulier wel een betrouwbare cliënt zal zijn. Sterker nog: ze zijn zelfs verplicht. Normaal gezien moet de kredietgever je informeren voordat hij je gegevens laat opnemen in het bestand van de Central voor Kredieten aan Particulieren. Maar je kan het bestand ook zelf raadplegen.

Dat kan op drie manieren: Via internet: Via de website van de. Als u uw leningen niet op tijd afbetaalt kan dit zomaar leiden tot een plekje op de zwarte lijst van de Nationale Bank. De zwarte lijst van wanbetalers bij de Nationale Bank: wat is het en hoe geraakt u erop? Weet u hoe u het het beste u persoonlijke financiering in goede banen kunt leiden? Wat is de zwarte lijst en sta ik er op? Sta je op een zwarte lijst en wil je toch een (nieuwe) autoverzekering? Je kunt bij Stichting CIS nagaan wat er van je geregistreerd is en hoe lang de vermelding zichtbaar blijft. Ik ben nu bijna alle banken afgeweest voor een lening en telkens als ik eerlijk vermeld van ik sta op de NBB maar die rekening is al lang betaald, krijg ik ineens.

Is hier iemand die hier weet hoe ik verdere stappen kan ondernemen? Hoe ik sta op de zwarte lijst " of "Nee dat kan niet, is een vergissing". Als een reguliere verzekeraar je royeert, word je vaak geregistreerd bij Stichting CIS. Hoe zit het als ik ben geroyeerd in verband met wanbetaling bij een verzekeraar?

Hoe weet ik of ik op de zwarte lijst sta

Kan ik me bij jullie verzekeren als ik bij andere verzekeraars geweigerd wordt? Op de zwarte lijst staan van banken of verzekeringsmaatschappijen kan serieuze en vervelende gevolgen hebben voor consumenten. Het verkrijgen van krediet of een nieuwe verzekering wordt hierdoor bemoeilijkt.

Belgen staan op de zwarte lijst van de banken. Ik sta op de zwarte lijst, kan ik toch nog een lening afsluiten? Hoi, deze week een leuke cadeau in de post: een brief van de nationale bank om te zeggen dat Fortis mij op de zwarte lijst gezet heeft Reden: ik had hier. Morgen weet ik misschien waar deze brieven wel naar toe gezonden worden, want misschien werden die naar een verkeerd adres gezonden. Vanaf het moment dat alles terugbetaald is ,of vanaf het moment dat het geregulariseerd is, sta je nog één jaar op de zwarte lijst. Doet de kredietgever dit niet,( regulariseren ) dan kan je met de bemiddelingsdienst van de NBB kontakt opnemen.

Vertikt de kredietgever om melding te doen, dan zal je hem. Als je je schulden niet meer kunt betalen, kan je op een zwarte lijst belanden. Een zwarte of een negatieve lijst is een databank waar gegevens over wanbetalers worden bijgehouden. Meer en meer wanbetalers belanden hierop zonder het te weten.

Het gevolg is dat zij vaak moeilijkheden krijgen bij het aangaan van. Indien je om welke reden dan ook de zwarte lijst terecht bent gekomen wordt het lastig om nog een lening af te sluiten bij een van de geregistreerde financiële instellingen die in België opereren. Deze zijn namelijk wettelijk verplicht om voor het afsluiten van elke lening eerst de negatieve luik van het CKP.