Hoe werkt het bankensysteem

Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk? Het is maar goed dat de mensen van ons land niet begrijpen hoe ons banken en geldsysteem werkt. Want ik geloof dat als ze dat wel deden er voor morgenochtend een revolutie uit zou breken. Met behulp van de –geloof niets, maar probeer zoveel. Wat doet een bank en hoe verdienen banken geld?

Hoe werkt het bankensysteem

De meeste banken bieden naast spaarproducten ook leningen en hypotheken aan.

Hierdoor zorgen ze ervoor dat de vraag naar en het aanbod van geld bij elkaar komen. Maar wat doet een bank precies met je spaargeld? In het financiële stelsel hebben alle betrokkenen, te weten de overheid, de centrale bank, de banken en hun klanten, een evenwichtige bijdrage te leveren. In deze Special beschrijven we eerst hoe het huidige stelsel werkt. In een video geeft De Nederlandsche Bank uitleg over geldschepping en de rol van centrale banken. Weinig mensen zullen bij het afrekenen van de dagelijkse boodschappen stilstaan bij de vraag wat de definitie is van geld en hoe geld ontstaat. Veel mensen denken nog steeds dat banken spaargeld van spaarders gebruiken om dit uit te lenen aan anderen en van het renteverschil leven.

Hoe werkt het bankensysteem

In het huidige systeem mogen banken véél meer geld uitlenen dan dat zij daadwerkelijk in kas hebben.

De maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van een bank inschatten, is geen eenvoudige opdracht. Een financiële instelling is per definitie een complexe organisatie, en haar rol in de samenleving is niet makkelijk te begrijpen voor wie haar werking niet doorgrondt. Daarom een korte inleiding tot de bankenbalans. Banken betalen rente aan de spaarders en ontvangen rente op de kredieten van ontleners.

Het verschil, na aftrek van bijvoorbeeld de personeelskosten, tussen de betaalde. De belangrijkste taak van een bank is vraag en aanbod van geld bij elkaar brengen. Een bank trekt geld aan bij spaarders, beleggers en door te lenen bij andere banken. Dit geld gebruikt de bank vervolgens om leningen en hypotheken te verstrekken aan consumenten en bedrijven. Het huidige banksysteem werkt volgens een heel eenvoudig principe.

Wie geld wil lenen belooft de bankier dat hij terug zal betalen en met die belofte creëert de bankier een banktegoed voor de lener. Deze laatste is daarover rente verschuldigd. Omdat slechts weinigen weten hoe het werkt, ziet bijna niemand hoe op een. De Federal Reserve leent geld aan banken, overheden etc. De rente van de Europese Centrale Bank heeft geen rechtstreekse betekenis voor de consument of de bedrijven. Het is het tarief waartegen de banken geld kunnen lenen bij de ECB.

Hoe werkt het bankensysteem

De omzet komt tot stand doordat banken geld aannemen in deposito en dat geld meermalen uitlenen (fractioneel bankieren). Een daarvan is die van AAA (triple A = beste), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC en C. Hoe hoger een bank wordt gewaardeerd, des te beter is haar kredietwaardigheid. Wanneer je dus je spaargeld op een spaarrekening bij de bank zet, geef je het geld in feit in bruikleen. De bank beschouwt het spaargeld dus als grondstof voor het verstrekken van kredieten en het doen van. Niet alleen particulieren of bedrijven lenen bij banken, banken lenen zelf ook.

Zo kunnen ze mensen die krediet nodig hebben faciliteren. Een balansmanager van de ABN-Amro legt uit hoe dat gaat. Bij Knab ontvangen wij veel vragen over hoe het betalingsverkeer werkt. Het is een globale schets van hoe het betalingsverkeer in Nederland werkt.

De betalingen worden in een bericht naar Equens gestuurd (deze partij verzorgt de verwerking van betaalopdrachten tussen banken ) om vervolgens. Daarvoor bestaat het zogenaamde garantiestelsel. In Nederland kennen we het depositogarantiestelsel. Ook in het buitenland bestaan garantieregelingen. Je vindt hier garantieregelingen van banken die je op Independer kunt vinden.

Heb je een bank met een garantieregeling in het buitenland en gaat de bank failliet? Uitspraak Henry Ford In de jaren dertig zou Henry Ford gezegd hebben dat het maar goed was dat de meeste Amerikanen niet wisten hoe het bankwezen in elkaar. Mensen zetten hun geld op de bank en banken lenen dat geld uit tegen rente aan particulieren of bedrijven. Als je enigszins wilt begrijpen hoe het betalingsverkeer werkt, zul je je eerst door onderstaand, enigszins technische verhaal moeten worstelen.

Dit verhaal geldt overigens voor iedere bank in Nederland, de genoemde banken zijn in dit verhaal voorbeelden.