Hoogbegaafd automatiseren

Automatiseren van dit soort kennis is voor veel hoogbegaafde kinderen een struikelblok. Ik zie regelmatig kinderen die zichzelf omslachtige maniertjes hebben aangeleerd om te blijven rekenen, wanneer ze niet geautomatiseerd hebben. Dat kan problemen opleveren in hogere klassen, omdat er dan. Dat geldt ook voor mijn dochter (6 jaar, groep 4). En je zegt dat het aan te raden is om die informatie pas jaren. Veel hoogbegaafde kinderen hebben een probleem met automatiseren, bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of de spelling van woorden.

Hoogbegaafd automatiseren

Dit komt doordat de cortex van hoogbegaafden een andere ontwikkeling doormaakt dan die van niet- hoogbegaafden. Het curriculum op scholen is echter.

Regelmatig zie je hoogbegaafde kinderen die slechts moeizaam tafels of spellingregels automatiseren. Uiteraard kan hier ook een leerstoornis als dyscalculie of dyslexie meespelen, of verloopt misschien de oog- handcoördinatie moeizaam. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn: de moeite met. Dat alle (hoog)begaafde leerlingen goed zijn in rekenen en wiskunde, is een vooroordeel. Op school wordt al snel verrijking aangeboden, is dit altijd juist? Regelmatig krijgen ouders van hoogbegaafde kinderen te horen dat hun kind de tafels moet leren automatiseren. Maar waarom is dat uitrekenen niet voldoende? De leerpotentie van de meeste hoogbegaafde kinderen (en natuurlijk ook de volwassenen) is hoog.

Zo is het aanleren van nieuwe dingen makkelijker voor ze. Toch kom ik regelmatig kinderen in mijn praktijk tegen, die moeite hebben met het automatiseren. Het is inmiddels welbekend dat slimme kinderen niet altijd goed kunnen automatiseren. Door hun duidelijke voorkeur voor het achterhalen van het systeem achter de dingen hoeven ze ook minder te onthouden om tot goede resultaten te komen.

Hier is niets mis mee, maar automatiseren is een belangrijke. Zo fijn als je leest dat je hoogbegaafde kind niet de enige is die hoofdrekenen niet snapt. Hoogbegaafd en tafelsommen automatiseren. Hij denkt dat hoofdrekenen echt “in je hoofd rekenen” betekent.

En niet “de uitkomsten van keersommen uit je hoofd leren”. Running Repel heeft een trucje voor ouders. Zie hier het probleem geillustreerd van de hoogbegaafde versus de “gewoon” zeer slimme. De hoogbegaafde kan niet automatiseren omdat hij alles blijft uitrekenen. Herhaling wordt weleens de moeder van het onderwijs genoemd, welnu, voor hoogbegaafde kinderen is herhaling veeleer de boze stiefmoeder van het onderwijs!

De tijd die andere kinderen nodig hebben om de tafels te automatiseren, gebruiken hoogbegaafde kinderen namelijk om hun typische creativiteit de vrije loop. Als na onderzoek is vast komen te staan dat een kind hoogbegaafd is, worden onderzoeksresultaten en IQ score waaruit blijkt dat het kind een IQ van 130 of hoger heeft aan de school overgedragen. Het automatiseren komt niet op gang. Ik vermoed zelf dat het automatiseren bij hem het probleem is. Huiswerk hoeft niet voor een hoogbegaafd kind, ze onthouden alles altijd meteen.

Hoogbegaafd automatiseren

In dit profielwerkstuk hebben wij onderzocht of hoogbegaafde leerlingen op het Leonardo. In een REKENBOOTCAMP wordt het aanleren van de tafels gecombineerd met beweging en beelden.

De manieren om automatiseren tot 10 en automatiseren tot 20 te verbeteren komen aan bod. Waarom hebben hoogbegaafde kinderen moeite met het automatiseren ? Deze vraag kan ik niet heel eenvoudig beantwoorden. Je kunt er Dick Swaab, Jelle Jolles, Philip Shaw of Marian Diamond bijhalen om een en ander goed uitgelegd te krijgen. Ik zal een korte samenvatting geven, zodat je dit ook. Een van de kenmerken van dyslexie is dat er problemen zijn met het automatiseren.

Opnieuw zal het hoogbegaafde dyslectische kind. Het inzichtelijk rekenen gaat voorspoedig en soms zijn er problemen met het automatiseren van de tafels. Over dat laatste maakt niemand zich druk: het is immers een bekend gegeven dat hoogbegaafde kinderen een hekel hebben aan herhaling, en daar hoort het stampen van de tafels ook bij.