Hoogbegaafd slecht in wiskunde

Ja maar, je bent hoogbegaafd dus dit reken of wiskunde sommetje mag geen probleem zijn! Helaas hoor je dit vooroordeel nog vrij vaak voorbij komen. Er wordt namelijk van hoogbegaafden verwacht dat ze alles goed en makkelijk kunnen, dus ook rekenen en wiskunde. Daarom wordt er, wanneer een kind hoogbegaafd. Een artikel van Suzanne Sjoers, zelfstandig onderwijsadviseur. Dat alle (hoog) begaafde leerlingen goed zijn in rekenen en wiskunde, is een vooroordeel.

Hoogbegaafd slecht in wiskunde

Elke hoogbegaafde leerling is anders. Bekijk dus samen met het CLB en de leraren wiskunde en aardrijkskunde wat fout is gelopen en wat je voor Belinda kan doen. Misschien kunnen ze haar een thema laten kiezen dat ze helemaal zelfstandig mag uitwerken en waarbij ze de lat hoog genoeg leggen. Een van de extra vakken die leerlingen op een Leonardoschool krijgen, is Leren leren. Ze leren dan plannen, samenvattingen maken, geheugentraining en leestechniek. Het klinkt als een tegenstelling, maar hoogbegaafden zijn vaak juist heel slecht in leren.

Zijn er hier meer mensen die zo vreselijk slecht zijn in exacte vakken als ik? De rest is het gevolg van het onderwijs die daar al helemaal niets mee kon, laat staan met een compenserende hoogbegaafde. Misverstanden rond begaafdheid zorgen ervoor dat hoogbegaafden niet het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben en vast kunnen lopen. Wat zijn veel voorkomende misverstanden? Hallo, ik heb 4 jaar geleden een iq test gedaan, omdat ik men vermoedde dat ik dat ik dat ook zou zijn. Ik heb me altijd erg dom gevoeld, want met spelling was ik niet goed, maar rekenen kon ik al helemaal niet.

Bij de IQ test kwam ik op rekengebied boven. Zij hebben problemen met sequentieel denken en een slecht auditief korte termijn geheugen. In het bijzonder hebben VRL problemen met het horen. VRL gedijen op complexiteit en in simpele taken falen ze vaak, bvb wiskundige concepten tegenover klok kijken. Ze focussen op het grotere geheel en weten daardoor.

Ons onderwijsstelsel is vanaf de kleuterschool helemaal niet toegerust op hoogbegaafde kinderen. Maar ik ben heel slecht in wiskunde. Ik denk dat ik gewoon een talenknobbel heb. Zoon heeft ook ADHD en is hoogbegaafd dus dit speelt ook een rol. Het is zo frustrerend omdat hij het echt ontzettend graag wil kunnen en kennen en ook. Dat wordt niet gecompenseerd met je feitenkennis (geschiedenis).

Ik zelf heb op verscheidene tests tussen de 142 en. De ene hoogbegaafde kan een aanleg hebben voor wiskunde maar ondertussen slecht presteren in taalvakken. Hoogbegaafden blinken vaak enkel uit in hun interessegebieden. Ik ben een hoogbegaafd meisje en ik deed ook eerst Latijn- Wiskunde. Bwhaa soms is het wat minder maar mijn punten zijn nooit echt slecht en ik zit vaak een eindje boven het klasgemiddelde.

In de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw was er veel belangstelling voor kinderen die in het onderwijs dreigden achter te blijven. Dat waren onder meer de kinderen van laaggeschoolde ouders. Wanneer ze op het voortgezet onderwijs dan ineens zes bladzijden Engelse woordjes uit hun hoofd moeten leren en in dezelfde week ook nog een proefwerk wiskunde hebben en een boekverslag moeten schrijven, wordt hard werken een noodzaak. Kinderen die dit niet gewend zijn, vinden het vaak erg. Het gaat bij deze hoogbegaafde kinderen dus fout bij hun leerstrategie. Meestal zijn ze in sommige vakken beter dan in andere, maar in de vakken waar ze relatief slecht in zijn, zijn ze toch nog beter dan gemiddeld.

Een handreiking bij het maken van lesmateriaal. Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt. Ook voor het leerproces van hoogbegaafde kinderen zijn de leerkrachten verantwoordelijk, niet de kinderen zelf! Het differentiëren zoals we het hier uiteengezet hebben, is in eerste instantie het gemakkelijkst bruikbaar in het vak wiskunde, omdat hier meestal met duidelijk begrensde gehelen wordt gewerkt.