Huidige stand van zaken

Vertalingen in context van "de huidige stand van zaken met betrekking" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp? Stand van de techniek ten aanzien van het kloneren van zoogdieren. Kloneren van zoogdieren via embryosplitsing is al enige tijd mogelijk. Deze techniek wordt toegepast bij runderen en is ook in experimentele situaties toegepast bij andere dieren, zoals het schaap. Inflatiemaatstaf: huidige stand van zaken en uitdagingen.

Huidige stand van zaken

De inhoudelijke kant werd verzorgd door de SSEW, terwijl de logistieke kant (vervoer en accommodatie) werd verzorgd door een professionele reisorganisatie – Historizon.

In navolging van de resultaten van de stresstests, stelden de diverse exploitanten actieplannen op. De nucleaire veiligheidsautoriteit heeft die actieplannen beoordeeld en waar nodig uitgebreid. Uiteindelijk keurde het FANC alle actieplannen goed en sindsdien worden die door de exploitanten uitgevoerd. Your browser does not currently recognize. Daarnaast wordt de term ook gebruikt om het concept aan te duiden, dat men eerst moet weten wat anderen voor jou hebben gezegd of geschreven over een bepaald onderwerp, alvorens zelf dit onderwerp te gaan bestuderen. Bij dit concept kan het status quaestionis – als werk dat de huidige stand van zaken binnen een. In Nederland zal op afzienbare termijn het nodige gaan veranderen in de bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen.

Huidige stand van zaken

In dit artikel bespreken wij dan ook de huidige stand van zaken wat betreft knowhow bescherming, het meest recente voorliggende concept voor de richtlijn bescherming. Sinds de laatste uitbraak rond Kamperveen lijkt de situatie op dit moment stabiel. Mede dankzij inspanning van praktiserende dierenartsen zijn alle eendenbedrijven gescreend. Daarnaast vindt door de sector overleg plaats met EZ over mogelijke versoepeling van de. Op 14 november schoven Willem van Lynden (MediaMaze) en Menno Weij (Solv ) aan bij BNR Juridische Zaken om het vergeetrecht te bespreken.

En dat is een ziekte waarbij je toch snel denkt aan Prins Claus of Paus Johannes Paulus II. Maar ook jongere mensen lijden aan Parkinson. Hieronder vindt u de belangrijkste punten. De nieuwe Vergoedingsregeling persoonlijke zorg ( VPZ). De verhuis Larum is opgedeeld in drie grote blokken: De Tuin, het gebouw en de opkuis in Poiel. Alle klusdagen staan aangeduid op de doodle link.

Ongeacht of er extra ouders komen zal er steeds iemand van het. Momenteel bevindt de werfzone zich op de buitenring tussen het kruispunt met de Oplinteresesteenweg en dat met de Slachthuisstraat. Het verkeer moet ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen gebruikmaken van de vernieuwde buitenring. Het team van Voys neemt koffie drinken serieus.

Smaak en temperatuur zijn daarbij de belangrijkste parameters. Dat begon bij, ik durf het haast niet te zeggen, een Senseo apparaat en dat ging heel, heel snel door naar filterkoffie.

Huidige stand van zaken

Momenteel is de aannemer de voorbereidende werken aan het uitvoeren. Deze werken beperken zich tot de aanleg van de riolering van aan het bekken tot aan de Dijleweg (langsheen huisnr.

7) en de aanleg van de riolering en persleiding in de Amerstraat. De huidige stand van zaken mbt behandelingen bij angst en depressieInhoud WorkshopAngst en depressie behoren tot de meest voorkomende problemen bij kinderen en adolescenten en hebben vergaande consequenties. In huidige maatschappij wordt meer nadruk gelegd op, voor de omgeving belastend. Huidige stand van zaken rond de studiefinanciering. In dit regeerakkoord zijn veel bezuinigingen opgenomen, onder andere op het gebied van het hoger onderwijs.

Naar aanleiding van de plannen, gepresenteerd op. Titel, ZSM: de huidige stand van zaken vanuit OM-perspectief. Samenvatting, ZSM is een fenomeen dat in zijn korte bestaan vele pennen in beweging heeft weten te brengen. Voor de in ZSM geïnteresseerde lezer is er inmiddels een cornucopia aan positief gestemde. Mobiele ontwikkeling: De huidige stand van zaken. Het mobiel gebruik in Nederland is groot! Maar waar worden de devices voor gebruikt? Wie zijn de marktleiders en hoe zit het met online aankopen?

In deze infographic zetten wij de feiten voor je op een rij. Dat TV-kijken aan het veranderen is, hoeft geen betoog. Iedereen kent inmiddels producten en diensten als Uitzending Gemist, Apple TV, Netflix en interactieve TV. In een serie van vier blogposts zal ik een overzicht geven van de verschillende aspecten van het veranderende televisielandschap: devices.

Allergenen in de zorg krijgt steeds meer aandacht, ook nu de zorg met strengere regels voor de informatieverstrekking te maken kreeg. NIET DOEN: 4) Wees serieus of politiek. Allereerst een korte samenvatting van de huidige stand van zaken ;. Na onze wedstrijd op de N├╝rburgring hebben we een tussentijdse test gehad op Zolder, deze is redelijk positief geweest maar heeft ook wat huiswerk opgeleverd. Daar is het team nu volop mee aan het werk!