Indicatie totale heupprothese

Plaatsen totale heupprothese (gecementeerd). Er zijn contra- indicaties : redenen om een heupprothese niet te plaatsen: Een infectie in of rond de heup. Daarom overlegt de orthopedisch chirurg met relatief jonge mensen zorgvuldig over de beste. Een heupprothese heeft namelijk geen oneindige levensduur.

De werkgroep adviseert de indicatie voor totale heupvervanging te stellen op basis van pijn, functieverlies en radiologische afwijkingen na het falen van conservatieve therapie. Jonge leeftijd en overgewicht vormen hierbij relatieve contra- indicaties. Op hoge leeftijd is langdurig uitstel van de operatie te ontraden vanwege. Welk type prothese geniet de voorkeur?

Onderwerp: Gecementeerd versus ongecementeerd. Hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat het type prothese niet los kan worden gezien van andere aspecten van een totale heupprothese. Eventueel kunt u aan uw orthopedisch chirurg vragen wat de internationale ervaring met heupprothesen is van. Lezers van deze samenvatting worden voor deze informatie en de overige aanbevelingen verwezen naar de volledige richtlijn. Wat zijn de indicaties en contra- indicaties voor het plaatsen van een heupprothese? De indicaties zijn: coxarthrosis (60), intra-articulaire fracturen (11).

Totale heupprothese, indicaties, resultaten, levensduur. Het is bijna 20 jaar geleden dat in Nederland de eerste totale heupprothesen werden geplaatst. Binnenkort krijgt u een ( totale ) heupprothese bij OCON Orthopedische kliniek. Heupartrose is slijtage aan uw heupgewricht. Uiteindelijk leidt heupartrose tot de aantasting van het kraakbeen van het.

Müller (Zwitserland), die sinds het begin van de jaren zestig al actief waren op het terrein van de totale heupimplantaten. Er zijn tegenwoordig diverse goede heupprothesen met voldoende follow-up. De keuze wordt bepaald door de orthopeed. Operatie- indicatie : Ernstige aantasting van het gewricht door: 1 Coxartrose:. Een totale heupprothese ofwel kunstheup is een vervanging van uw eigen heupgewricht.

Zowel de heupkop als de heupkom wordt vervangen. Of u hiervoor in aanmerking komt, bepaalt een hiervoor bestemde indicatiecommissie. Bespreek met u familie van te voren de. De orthopedisch chirurg heeft u een totale heupprothese operatie geadviseerd. Het plaatsen van een heupprothese is een veelvoorkomende operatie in de Sint Maartenskliniek. Daarbij vervangen wij uw heup of een deel daarvan door een kunstheup.

Kans op complicatie na het plaatsen van een heupprothese. De kans op een complicatie na een totale heupprothese hangt af van verschillende factoren. Medische contra- indicaties voor heupchirurgie zijn er vrijwel nooit: alleen een zeer sterk verhoogd cardiovasculair risico, bijvoorbeeld door een recent doorgemaakt myocardinfarct, kan. Luxatie van totale heupprothese De luxatie is zeker de eerste jaren de meest voorkomende complicatie van een totale heupprothese. Inleiding Artrose van de heup (coxartrose) is een invaliderende aandoening die bij ouderen frequent voorkomt.

Het is de belangrijkste indicatie voor het plaatsen van een totale heupprothese. Wij adviseren een terughoudende opstelling ten aanzien van resurfacingprothesen totdat er meerdere publicaties zijn van korte-, midden- en lange termijn resultaten die minimaal gelijk zijn aan die van conventionele totale heupprothesen. Verder achten wij resurfacing multi-center klinische trials zinvol. Onderhouden en verbeteren mobiliteit en functie van het heupgewricht na aanbrengen van een totale heupprothese via de ventrale benadering.

Patiënt heeft inzicht in de belasting en.