Indien van toepassing afkorting

Volledige naam ( indien van toepassing ):, Nom complet (le cas échéant):. Klantreferentie (naam van fabrikant en, indien van toepassing, van gemachtigde), Références client (nom du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire). Indien je zelf nog een definitie kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen. Onderdeel viii): Vermeld hier, indien van toepassing, de betreffende H-code of H- codes, d. Subheading (viii): If applicable, state here the. Rubrique viii): Le cas échéant, indiquer le ou les.

Onderdeel ix): Vermeld hier, indien van toepassing, de klasse of klassen van de Verenigde Naties die verwijzen naar de gevaarlijke eigenschappen van de afvalstof overeenkomstig de indeling van de Verenigde Naties (zie de bij het kennisgevingsdocument gevoegde lijst van afkortingen en codes) en. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzichtig zijn.

Daarom is het aan te bevelen zuinig en efficiënt om te springen met. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Wanneer iets niet van toepassing is. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? DoB – Date Of Birth – geboortedatum. Alle bescheiden die een inschrijver heeft aangeleverd aan de aanbestedende dienst (IUC Belastingdienst) voor deelname aan de.

Er is sprake van de informatieplicht voor het bevoegd gezag en recht voor de (G) MR om informatie te verkrijgen indien in alle bij elkaar opgetelde scholen van het bevoegd gezag ten minste 100 personen werkzaam zijn. Als het artikellid van toepassing is dan dient het bevoegd gezag ten minste eenmaal per jaar schriftelijk. Vertaald van Nederlands naar Duits inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden. Niet in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In het dagelijkse taalgebruik maken we veel gebruik van afkortingen : cv, wc, tv, de NS, het DB. Daar is op zich niets tegen, sterker nog: in sommige gevallen zou je het vreemd of storend vinden als de volledige term werd gebruikt.

Niemand zal wc uitspreken als watercloset. Toch is het belangrijk om afkortingen niet. Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging". Natuursteenbewerkingsbedrijven : 267. Slijp- en polijstmiddelen fabrieken. Dit toezicht is systematisch en wordt geregistreerd indien men niet van versoepelingen kan genieten. Indien versoepelingen van toepassing zijn dienen alleen non- conformiteiten.

Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity test: voorspelt de ernst van HZFP. Alanine aminotransferase: een enzym dat voornamelijkvoorkomt in het cytoplasma van levercellen en in geringe mate in spier-, hart- en niercellen. How te zeggen niet van toepassing in English? Het verschil tussen de datum van toepassing en de laatste herziening mag niet meer dan 5 jaar bedragen. Revisienummer en indien van toepassing het jaar aanpassen. Na goedkeuring de datum van toepassing aanpassen rekening houdend met de tijd om de betrokken medewerkers te informeren. Verklaring van afkorting Het is aangewezen om de gebruikte afkortingen de eerste keer in een voet- of een eindnoot voluit te schrijven. Na de afkorting plaatsje het overeenkomstige cijfer van de voet- of eindnoot.

Belangrijk is datje consequent bent in de toepassing ervan. De werknemer ontvangt een exemplaar van de met hem gesloten. Begrippenlijst (Uit: Van der Cingel De toepassing van klinisch redeneren, woordenlijst, bewerkt) Actuele diagnose Anamnese Classif1catie Diagnose. Een certificaat dat, afhankelijk van de specifieke toepassing, wordt gebruikt voor authenticatie of.

Een dienst die de identiteit en, indien van toepassing, overige specifieke kenmerken van een abonnee.