Islamitische slavenhandel

Het grootste deel van die handel betrof zwarte Afrikanen, maar ook blanken werden als slaaf verhandeld door onder meer Barbarijse zeerovers. Daarnaast werden er grote aantallen Slaven uit Oost-Europa verhandeld, de zogenaamde Saqaliba. De zwarte slaven kwamen vooral uit Oost-Afrika en werden door islamitische. Zo gold als voorwaarde bij de nieuwe toepassing van de sharia dat iedereen niet als slaaf kon worden. Moslim wreedheden en het primitieve karakter van de islam wordt verduidelijkt door haar toewijding voor de slavenhandel.

Islamitische slavenhandel

Vanaf het jaar 622 tot nu, zijn er tussen de 11 tot 30 miljoen zwarten en blanken slaven door moslims toegeëigend, verovert, verhandelt en verscheept. Mohammed Tidiane N´Diaye Met gebeden heeft men hen gelokt en daarna hun leven tot een hel gemaakt. De Senegalese antropoloog Tidiane N´Diaye wil dat de slavernij van de. Net als in andere delen van de wereld prefereerden de moslim slavenhandelaren jonge vrouwen en jongens en deze leverden de hoogste prijzen in de Turkse gebieden op. De meeste van de jongens werden gecastreerd en moesten dienen als eunuch, terwijl de meisjes en vrouwen voorbestemd waren.

Bron) De boeken van Hugh Thomas, “The Slave Trade”, en Robin Blackburn, “The Making of the New World Slavery”, werpen een nieuw licht op de slavenhandel in Afrika. Pierro Scaruffi schrijft in “The Origins of the African Slave Trade” dat de mensenrechtenbewegingen in de jaren-60 veel.

Islamitische slavenhandel

Lees het boek, de versluierde volkerenmoord, de geschiedenis van de islamitische slavenhandel in. De islamitische wet zou slaven rechten hebben gegeven die zij in andere beschavingen niet bezaten.

Daarnaast zal hebben meegespeeld dat beschuldigingen van piraterij en slavenhandel in de negentiende eeuw door Europese mogendheden zijn aangewend als excuus voor de kolonisatie van Arabische landen. Onze slavenhandel was kleinschalig vergeleken met de islamitische slavenhandel. In de tussentijd handelden de moslims niet alleen in zwarte slaven, maar ook in blanke. Het is ook de reden waarom er weinig nakomelingen van deze slaven leven in Arabische landen. Arabieren met hun slaven in Zanzibar, Afrika. Deze bewering uit een artikel van econoom Thomas Sowell wordt online veel gedeeld. Aan boeken over de Europese transatlantische slavenhandel is geen gebrek, van kwantitatief onderzoek tot overzichtswerken als The Slave Trade van Hugh Thomas. Veel minder onderzoek is gedaan naar de Arabisch-Afrikaanse slavenhandel, waarin volgens sommige schattingen bijna evenveel zwarte.

Maar negeert de enorme omvang van de islamitische slavenhandel. Door wel de 11 tot 14 miljoen slachtoffers van de Trans-Atlantische slavenhandel te behandelen en niet of nauwelijks de 8 tot 25 miljoen slachtoffers van de islamitische slavenhandel, verbinden onze onderwijsinstellingen zich aan een. Vroeger was de Noord-Afrikaanse kust ook al een bloeiende bazaar voor de slavenhandel, totdat Amerikaanse en Europese oorlogsschepen daar een einde aan maakten. Ten tijde van de trans-Atlantische slavenhandel, het brengen van Afrikaanse slaven naar Amerika, waren er ongelofelijk veel slaven in de islamitische wereld. Een fractie van hen waren de zogenaamde christenslaven.

Islamitische slavenhandel

Dit waren West- Europese slaven die door Noord-Afrikaanse slavenhandelaars van. In het Westen, in Engeland, Frankrijk, ook Duitsland en de Verenigde Staten, was er al vanaf de 18e eeuw een groeiende abolitionistische beweging, en gaandeweg wist die de publieke opinie te overtuigen van de immoraliteit van slavenhandel en slavenhouderij. Christelijke groepen zoals de methodisten, unitariërs of.

Binnen Afrika was er dus van oudsher al slavenhandel. De oude Grieken en Romeinen hadden slaven en ook in de Arabische landen was slavernij eeuwenlang gewoon. De Arabische slavenhalers die in Afrika actief geweest zijn, hebben ongeveer even veel slaven verkocht aan het Westen, via Ghana, als aan de islamitische wereld, via Zanzibar. Die handel via Ghana, dat is de slavenhandel waaraan Europeanen enige tijd hebben deelgenomen.

Het bracht echter wel met zich mee dat in de behoefte aan slaven moest worden voorzien door deze elders, in niet- islamitische gebieden, te halen.