Juridische nummering

Geval waarin en wijze waarop elk artikel een opschrift krijgt. Behandelt een tekst veel verschillende punten die alle even belangrijk zijn, bekijk dan de. Belangrijk: Zorg ervoor dat u ingebouwde kopstijlen gebruikt in uw document. Als u opnieuw wilt beginnen met nummeren na een bepaald niveau, selecteert u het selectievakje Lijst opnieuw starten na selectievakje en kiest u een niveau in de lijst. U kunt koppen zo nummeren dat koppen op. Als u de uitlijning voor nummers wilt wijzigen, kiest u. Iedereen die in Word met nummering in documenten werkt voor hoofdstukken en paragrafen loopt er vroeg of laat tegenaan De nummering geeft ineens een andere nummering In dat geval is maar één. Ik wil voor een opsomming de juridische notatie gebruiken.

Echter bij het inspringen verandert het opsommingsniveau niet. Wel gaat de tekst een stukje naar rechts. Wat kan ik doen zodat het niveau wel verspringt? Ik kies in het venster Opsommingstekens en nummering voor. Vanaf de bladzijden van de inhoudsopgave tot het einde van het werk wordt het paginanummer wel vermeld.

De alineatitels worden volgens de juridische nummering (ook wel decimale alinea- indeling genoemd) genummerd. Bij het verwijzen naar bronnen volgens de Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) moet je rekening houden met paginanummers, onderdeelnummers, publicatienummers, afleveringsnummers en aantekeningnummers. Al deze termen kunnen snel door je. Zet bij iedere figuur en iedere tabel een onderschrift dat samenvat wat de figuur of de tabel voorstelt. Meer over figuren en tabellen vind je in paragraaf 4. Correct citeren uit juridische bronnen De correcte citeerwijze is 32 Schrijven in de juridische praktijk Stijl en vormgeving Nummering Figuren en tabellen. Deze adressering krijgt vorm in de nummering van onderdelen. In de wetgevende teksten komt dit sterk tot uiting. In juridische documenten en wetenschappelijke teksten moet een geordende lijst mogelijk een specifieke nummeringsvolgorde hebben.

Klik op ‘Stijl’ in het paneel ‘Tekst’ van het infovenster ‘Opmaak. Selecteer de tekstregels met de nummering die u wilt wijzigen. Deze functie is beschikbaar in de Advanced-versie van Power PDF. Bates- nummers worden voornamelijk gebruikt in juridische, medische en zakelijke omgevingen en geven elke pagina van een set documenten een unieke identificatie in de vorm van oplopende nummers. Met behulp nummeringsstijlen kunt u genereren en actualiseren consistente schets nummering in juridische documenten. Wanneer u voor het eerst geopend Woord, het leeg document weergegeven is gebaseerd op de sjabloon Normal.

Juridische nummering

Alles wat u typt zal de stijlen in verband met deze. Echt ingewikkeld is het werken met opsommingstekens en nummering niet, daarom is het vreemd dat. Vink de optie Doorgaan met vorige lijst aan, zie afbeelding 4. Tot voor kort was het apart nummeren van paragrafen in juridische teksten een algemene praktijk. Ook geeft men aan vaste onderdelen van een argumentatie specifieke termen. Een argument noemt men in het recht een middel, een tegenargument een verweermiddel en het zogenaamde dispositief is de propositio van. Wil dan op het origineel of de kopie die als bijlage wordt gevoegd het nummer plaatsen van de vraag waar om die stukken werd gevraagd. Indien bvb de kopie van een huwelijkscontract wordt opgestuurd dan plaats u daar het nummer “2” op. ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE GEGEVENS 1. Elke alinea in een opsommingslijst begint met een opsommingsteken.

In genummerde lijsten begint elke alinea met een uitdrukking waarin een nummer of letter en een scheidingsteken, zoals een punt of haakjes, zijn opgenomen. De nummers in een lijst met nummering worden automatisch bijgewerkt als. In elke lijst kan met inspringingen een hiërarchie worden aangebracht. In lijsten met verschillende niveaus, zoals in juridische documenten veel worden gebruikt, worden geneste nummers of letters. Tijdens de behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt geen wijziging aangebracht in de nummering van de artikelen, tenzij dit onvermijdelijk is. Leden van artikelen worden bij wijziging van een wetsvoorstel door een nota van wijziging of nota van verbetering wél vernummerd (Ar 250). Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek.

Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst.