Kans op oorlog europa

Volgens de Franse socioloog Guillaume Faye staat Europa aan de rand van de derde wereldoorlog. De recente rellen in Frankrijk zijn niet meer dan een voorsmaakje, een opwarmer. Het wordt een etnische burgeroorlog, waarvan het front van Europa over het Midden-Oosten tot Azië zal reiken. Groepen en individuen door heel Nederland rollen bijkans over elkaar heen in hun pogingen elkaar te overtuigen van hun goedheid, hun scherpzinnigheid, hun gevoel voor ethiek, en natuurlijk van hun waarheid. Waar sommigen zich bedienen van al dan niet wetenschappelijk of historisch.

Kans op oorlog europa

Nu Noord-Korea een kernkop heeft die op een langeafstandsraket geschroefd kan worden is de dreiging groter geworden. En daarmee is de oorlogstaal tussen Noord-Korea en Amerika harder dan ooit.

Wat is de kans dat ze de daad bij het woord voegen en dat er een echte kernoorlog uitbreekt? Niet alleen in Nederland maar door heel Europa heen. De massa-immigratie gaat voor hele grote spanningen zorgen waardoor autochtone Europeanen tegenover vooral islamitische migranten en gutmenschen komt te staan. Het enige dat dat kan tegenhouden is het nemen van stevige maatregelen.

De verovering van Europa door de islam is weldra een feit. De massale immigratie in West- Europa onder de vlag van de islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.

Kans op oorlog europa

Europa kan de opmars van de islam afremmen of stoppen door de immigratiewetten te veranderen. Sinds het begin van het conflict in Oekraïne hebben we acuut oorlogsgevaar, wat door een groot deel van de (Europese) bevolking, die volledig geïndoctrineerd is, totaal niet wordt waargenomen.

Die oorlog kan nog worden voorkomen, maar dan moeten wel de sancties tegen Rusland onmiddellijk. De Baltische havens lonken en volgens Poetin behoren de Baltische Staten bij Rusland. Bedreigt Amerikaans president Donald Trump de vrede in Europa ? Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, kan zijn huidige anti-EU. Er is geen duidelijke definitie van oorlog. Wel kan er van oorlog worden gesproken wanneer er de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: Een conflict tussen twee of meerdere. Er is een grotere kans dat er een burgeroorlog uitbreekt in Europa, waaronder ook Nederland valt. Laat iedere illusie dat de oorlog in Syrië gunstig kan uitpakken voor het Westen maar varen, schrijft buitenlandredacteur Ghassan Dahhan.

Voor Europa is de dreiging het ergst. De Europese Unie is kansloos wanneer Rusland beslist ons aan te vallen. In het geval van een invasie kan Rusland binnen 48 uren oorlogsvliegtuigen, schepen en troepen op Europese bodem ontplooien. De NAVO zou dan maanden nodig hebben om een tegenaanval op te zetten. Jan van der Putten «De kans dat er een oorlog komt, is groter dan de kans dat er géén komt.

HUMO Mocht het toch zo ver komen, wat zal de impact daarvan dan op Europa zijn? Van der Putten «Bij een gewapend conflict is het maar zeer de vraag of Europa de kant van de VS zal kiezen.

Kans op oorlog europa

Men kan ook moeilijk verwachten dat zowel de Pentagon strategen als de CIA zomaar 100% van koers zouden veranderen, in een ontkenning van wat. Bij dat oorlogsscenario rekende men dat meer dan een half miljard burgers gedood zou worden en ook het einde van Europa tot gevolg zou hebben.

Wie vandaag opgroeit in Europa beschouwt een continent zonder oorlog als een erg normale zaak. Maar hoe realistisch is het dat een nieuwe oorlog Europa treft ? Rik Coolsaet, professor Internationaal Recht (UGent). Uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Interview Sommige lidstaten in Oost- Europa tasten fundamenten van de samenwerking aan, zegt minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra.

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden. Dit kan niet anders dan dat het op een burgeroorlog uitloopt.