Kindpakket groningen

De ouderbijdrage maakt school nog leuker. Denk aan Sinterklaas, de kerstviering, de musical op school, schoolreisje, de koningsspelen of een vet schoolfeest. De Gemeente Groningen betaalt de ouderbijdrage aan school voor ouders die dit niet kunnen betalen. Een samenwerking van: Gemeente Groningen Rocket Industries. Stadjerspas, kapotte apparaten, belasting, bijstandsuitkering, zorgverzekering voor minima etc.

Kindpakket groningen

Het Kindpakket Assen dat kinderen uit arme gezinnen helpt mee te doen op school en in verenigingen, start eind november.

Wethouder Albert Smit (PvdA): ,, Ik vind dat alle kinderen gelijke kansen moeten hebben. In de gemeente Groningen kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gebruik maken van een flink aantal regelingen. In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon. GRONINGEN – Burgemeester en wethouders van Groningen gaan 1,1 miljoen euro extra besteden aan kinderen in arme gezinnen. Dit betekent een verdubbeling van het voor kinderen en jongeren in armoede beschikbare budget. Hierdoor kunnen meer kinderen meedoen aan sport en kunnen meer.

Kindpakket groningen

GRONINGEN – Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen heeft woensdag de uitslag bekendgemaakt van een poster-ontwerpwedstrijd met als thema de Kindpakketregelingen. Hij deed dat, tijdens Buitenspeeldag, bij BSV Waterman in Paddepoel. De wethouder reikte awards uit aan (leerlingen van) de basisscholen. Met het uitreiken van de poster Awards aan zes basisschoolteams maakte wethouder Mattias Gijsbertsen bekend welke posters binnenkort door de hele stad hangen. Elf scholen hebben meegedaan aan de. Het college van burgemeesters en wethouders gaat 1,1 miljoen euro extra besteden aan kinderen in arme gezinnen. Door deze verdubbeling is er ruim 2,2 miljoen beschikbaar voor kinderen en jongeren in armoede. De werkplaats Boteringestraat is hiervoor niet het juiste adres.

De aanvragen voor de fietsen uit het kind pakket van de Gemeente Groningen gaan via Stichting Leergeld. De basisschoolkinderen kunnen na twee jaar een. Leerlingen van obs De Sterrensteen in Vinkhuizen hebben donderdag 25 februari eigen gemaakte posters over het Kindpakket gepresenteerd. De posters gaan over de voorzieningen en activiteiten die er zijn voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. De leerlingen hebben de posters zelf bedacht en. Het pakket is er voor kinderen die in armoede leven en voorziet in bijvoorbeeld gezond eten en goede kleding. Op basisschool De Kleine Wereld aan de Celebesstraat zijn woensdagmiddag de nieuwe posters voor het Kindpakket van de gemeente Groningen gepresenteerd.

Kinderen – jonge ontwerpers – van elf basisscholen in de gemeente Groningen hebben posters ontworpen om de zes kindpakket -regelingen extra onder de aandacht te brengen. Dit zijn regelingen voor kinderen uit minima-gezinnen die ervoor zorgen dat zij kunnen meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Dat zijn voorbeelden van regelingen in het kindpakket, dat kunnen wij je wel proberen uit te leggen, maar de kinderen zelf kunnen dat nog beter met hun prijswinnende posters! Mijn kind heeft kleding, een bed of speelgoed nodig ”. Bij Veur Noppes kunt u gratis kleding of huisraad uitzoeken. Wanneer kan ik er gebruik van maken? Ga mee sporten, op schoolreis en naar zwemles! De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat elk kind mee kan doen. Ook als ouders geen of weinig geld hebben.

Vergoedingen voor diverse activiteiten en regelingen voor kinderen zijn te vinden op: groningen. Beijumkorf zijn enthousiast aan de slag gegaan met het project de Jonge Ontwerpers. Ze zijn hierbij begeleid door het ontwerpbureau Rocket Industries. Ze hebben prachtige posters gemaakt die gebruikt gaan worden om het Kindpakket onder de aandacht. BWRI staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en iedereen van waarde is voor de gemeenschap.

We laten niemand aan de kant staan en iedereen werkt naar vermogen.