Kngf richtlijnen beroerte

Een CVA, ofwel beroerte, is onder te verdelen in een hersenbloeding en een herseninfarct. Een hersenbloeding wordt veroorzaakt door een beschadiging van een bloedvat in de hersenen waardoor het bloed vanuit het bloedvat het hersenweefsel instroomt. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen. Aan de linkerzijde van de website ziet u een overzicht van de beschikbare richtlijnen.

Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de. Valincidenten komen veelvuldig voor bij patiënten met een CVA en kunnen fysieke gevolgen hebben, zoals kleine verwondingen, maar ook een. Bij het vervolgens selecteren van een geschikte therapeutische interventie dient rekening te worden gehouden met het feit dat de effecten van interventies veelal uitsluitend gelden voor de getrainde functies en. Naast de basismeetinstrumenten zijn in de richtlijn 21 aanbevolen meetinstrumenten opgenomen die gebruikt kunnen worden wanneer daarvoor aanleiding is. De Berg Balance Scale (BBS) evalueert het evenwicht en bestaat uit 14 test-items.

De items worden gescoord op een 5-punts ordinale schaal (0-4 punten). In totaal zijn 56 punten te behalen. Betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit van deze test zijn. Sport (VWS) in het kader van het programma.

Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg. De opvattingen of belangen van de financieren- de instantie hebben geen invloed gehad op de aanbe- velingen in deze richtlijn. KNGF – richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map A. Nederlandse EBM-physiotherapy-site o. Stap 3: Met welk soort meetinstrument wil je meten? Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg. Een richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Klik op de vragenlijst om deze als PDF in een nieuw venster te openen. Impact of ankle-foot orthoses on gait and leg muscle activity in adults with hemipegia – systematic literature review.

Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de pathofysiologie van een beroerte en achterliggende mechanismen van neurologisch herstel, cognities, en theorieën over bewegingssturing. Verder zal de cursus zijn afgestemd op de bestaande evidentie, zoals verwoord in de KNGF – behandelrichtlijnen Beroerte en de. De combinatie van angina pectoris en sPAV kan de trainbaarheid van de patiënt beïnvloeden. Hartrevalidatie voor aanbevelingen over de fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met angina pectoris. Hoog tijd voor een herziening, die onder leiding van prof. Royal Dutch Physiotherapy Association (KNGF) guideline stroke. Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende disciplines blootleggen.

Ontwikkelen van een eenduidige manier van scoren, van de. Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Peppen RPS van, Kwakkel G, Harmeling-van der Wel BC, Kollen BJ, Hobbelen JSM, Buurke JH, et al. Bij indicatie of verwijzing volgt een intake aan de hand van de medische en verpleegkundige gegevens van de patiënt. De CBO richtlijn beroerte wordt door neurologen en verpleeghuisartsen het meest gebruikt en fysiotherapeuten en ergotherapeuten kiezen over het algemeen voor de monodisciplinaire richtlijnen van de KNGF en NVE. Ten tweede is onderzocht in welke mate de NHS- richtlijn in de praktijk wordt nageleefd. KNGF standaard Beweeginterventie coronaire hartziekten . Van Peppen RPS, Kwakkel G, Harmeling – van der Wel BC, Kollen BJ, Hobbelen JSM, Buurke JH, Halfens J, Wagenborg L, Vogel MJ, Berns M, Van Klaveren R, Hendriks HJM, Dekker J. Revalidatie van een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. De KNGF Evidence Based Products site is uw online hulp: voor, tijdens en na een behandeling.

U vindt hier mono- en multidisciplinaire richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies, die eigendom zijn van het KNGF of waarin het KNGF heeft geparticipeerd. Deze producten dienen te worden ingezet.