Knieprothese operatie kosten

Als uw eigen risico nog niet op is, moet u wel een deel van de kosten zelf betalen. De basisverzekering vergoedt de rest. Na de operatie heeft u fysiotherapie nodig. In principe wordt dit niet standaard vergoed. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Knieprothese operatie kosten

Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst.

De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen) verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor. De prijsindicatie van de ingreep wordt u louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat deze berekening enige verbintenis in hoofde van het OLV ziekenhuis creëert. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan immers om meerdere redenen verschillend zijn. Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel. De ziekenhuis rekening kende voorheen twee onderdelen: de ziekenhuiskosten en het honorarium voor de specialist.

Knieprothese operatie kosten

In het st-Anna ziekenhuis huis worden knieprothesen geplaatst met behulp van een patiënt specifieke richtmal welke met behulp van MRI gegevens op voorhand gemaakt wordt. Voor de operatie zal er dan ook een MRI scan gemaakt worden.

Deze methode is vrij uniek in Nederland. Diverse kosten (2), volgens gebruik, volgens gebruik. Een knieprothese is even beweeglijk als een echt gewricht, maar meestal kan u minder diep buigen. Het belangrijkste risico van elke operatie is een infectie (minder dan één procent). Ongeveer 75 tot 80 % van de patiënten met een totale knie prothese zal 2 jaar na de operatie de pijn kwijt zijn en een verbeterde beweeglijkheid van de knie. Dit gebeurt door het plaatsen van een kunstgewricht ( knieprothese ). De meest voorkomende reden voor het plaatsen van een knieprothese is artrose.

Artroseklachten kunnen behandeld worden met pijnstilling, fysiotherapie, injectie in de knie of met een knieoperatie. Zo goed mogelijke functie- en levenskwaliteit na te streven. De beweeglijkheid van het gewricht blijft ongeveer hetzelfde als voor de operatie, hoewel er soms een lichte achteruitgang is. Hoe soepel de knie wordt na de ingreep, wordt voor een groot deel bepaald door de mate van beweeglijkheid vóór de ingreep, maar ook. Lees wat goede zorg is en vergelijk ziekenhuizen die kunstknieën plaatsen.

Het is een vraag waar mensen die een bepaalde ingreep moeten laten uitvoeren dikwijls mee zitten, maar waar ze niet altijd meteen een antwoord op krijgen. Daarom vind je hier een heleboel richtprijzen van medische handelingen. Het totale kostenplaatje van een medische. De orthopedisch chirurg heeft u gead- viseerd om uw knie te vervangen door een halve (hemi) of totale knieprothese. In deze folder kunt u de informatie die de orthopedisch chirurg u hierover al heeft gegeven nog eens rustig nalezen. U krijgt dan een totale knieoperatie.

De brochure die u onder aan deze pagina kunt downloaden, geeft u informatie over het kniegewricht en de behandelingsmogelijkheden bij beschadiging daarvan. Afhankelijk van uw situatie en de ernst van uw klachten kan slijtage (artrose) van de knie worden behandeld met een totale knieprothese. Dit betekent dat u een geheel nieuwe knie krijgt. Lees meer over een totale knieprothese op de website van orthopedie. U bent onder behandeling bij de Sint Maartenskliniek voor knieklachten. Hierbij hebben wij samen met u gekozen voor een operatie waarbij het kniegewricht vervangen wordt door een knieprothese. Het kniegewricht bestaat uit twee botdelen: het scheenbeen en het dijbeen. Indien bij opname blijkt dat er nog geen goede kniefoto bestaat waarop de prothese voor de operatie kan worden uitgetekend, zal dit nog bijkomend.

In ieder geval zijn alle kosten van prothesemateriaal en implantaten terug te vinden op uw ziekenhuisfactuur. De kostenramingen zijn indicatief en geven de bedragen weer die voor rekening van de patiënt zijn. Bij de berekening van deze bedragen werd de tussenkomst van het ziekenfonds reeds in mindering gebracht. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kan u bij uw verzekeraar informeren welke.

Totale knieprothese operatie in Maxima Medisch Centrum MC Eindhoven door orthopedisch chirurg.