Koopman meervoud

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Volgens de overlevering was Ninus een rijke koopman die leed aan een slopende ziekte. Traditionele beroepen die eindigen op -man krijgen in het meervoud -lui of – lieden ( koopman -kooplieden, maar noorman-noormannen).

Sommige woorden hebben twee vormen die een verschil in betekenis aanduiden (zoals bladen en bladeren). G€5cmánner, de gehuwde mannen, tot onderscheiding van €5eleute, (gehuwde mannen en vrouwen). Enkele woorden die in de standaardtaal een meervoud op -en hebben, krijgen in heel wat Kempense en Brabantse dialecten een extra meervoud op -s. Een handelaar of koopman ( meervoud : kooplieden) is iemand die verschillende waren opkoopt en ze vervolgens weer te koop aanbiedt. Het is iemand die transacties verricht met het doel hier winst uit te behalen, zonder het actief aan de man proberen te brengen zoals een winkelier.

Normaal gesproken is dit voor mensen. Stuk: Koopmans -Rekeningen Arnoldus Bastiaan Strabbe. FoNDs noemt men in den Handel het Kapitaal, dat een Koopman van zijn Vermogen uitsluitend voor zijnen Handel gebruikt, of in den ruimsten zin de zamenvatting der middelen, welke daartoe vereischt worden. Door FoNDsEN ( Meervoud.) verstaat men het. Het woord koopman staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Het meervoud van somroige, met man zamengestelde, woorden heeft Ueden, luiden, en niet mannen, b. Land, eene ryke Stad, eenen ryken Koopman. Ja, de zelve, die wy alreeds aengetoond hebben, in het njaekep van ^e uytgangen voor het meervoud : want men moet i? De -s schrijf je er aan vast als dat geen probleem voor de uitspraak oplevert: sektes, tantes, printers en bureaus.

Als je een fout bij de uitspraak kunt maken schrijf je. De eerste vermelding in een Nederlandse krant. Ik vind het zelf ook niet zo fantastisch, maar “ koopmannen ” staat wél in onze dikke als een van de drie meervoudsvormen van koopman. In mijn Van Dale (13 en 14) staat het woord koopmannen niet als meervoud van koopman. Naar het nieuwere gebruik, neemt men aanzienlijk, als naamwoord gebezigd zijnde en in het meervoud, met de ruimere beteekenis van zoodanige per- fonen, die.

Ik kan het meervoud maken door of door of door achter het woord in het enkelvoud te zetten. Het verdelende verdriet van Nederland 182. Gewapende conflicten en het Nederlandse belang 204. Overzicht van uitgebrachte publicaties 230. Oefening meervouden van zelfstandige naamwoorden. Een publiek dat niet in staat is een goede koopman van een slechte koopman te onderscheiden wordt zelf bedrogen. Een morfologisch kenmerk van de Veneto-dialecten is de werkwoordsuitgang die de eerste persoon meervoud indicativus aangeeft: -emo.

Het meervoud burelen wordt wel nog geregeld gebruikt in het hele taalgebied, met name in de context van overheidsinstellingen en redacties. Hij schrijft me dat ik er naar zijn mening naast zit. Hij licht dit als volgt toe (witregels weggelaten):. Amice” is vocatief mannelijk enkelvoud.

De vocatief is de naamval van de aanspreking (dus: aanspreekvorm).