Koppelteken woordenlijst

Dat moeten we doen als de elementen gelijkwaardig zijn, bij samengestelde aardrijkskundige namen, als het tweede element een hoofdletter heeft, als een van de elementen een cijfer. In enkele bijzondere gevallen schrijven we een samenstelling of woordgroep met een koppelteken. K Een samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. We gebruiken dan een koppelteken of een trema. Samenstellingen worden zo veel mogelijk als één woord gespeld. Ze krijgen een koppelteken als de klinkers op de woordgrens botsen.

Koppelteken woordenlijst

Nederlandse woorden, kortom, aaneenschrijven in samenstellingen (Leidraad): e-mailadres, databasesysteem, managementcursus. Pas als er onduidelijkheid ontstaat, mag een koppelteken worden tussengevoegd: front-office- automatisering.

Wanneer schrijf je woorden aan elkaar, wanneer los en wanneer met een koppelteken ? Het koppelteken wordt gebruikt om woorden, letters of getallen te koppelen aan een ander woord, bijvoorbeeld in samenstellingen met letters, afkortingen en cijfers: g-snaar, tbc-patiënt, 83-jarige. Is het woonwerkverkeer of woon-werk-verkeer? Volg de volgende regels voor het bepalen van samenstellings-streepjes. Knokke-Heist Heeswijk-Dinther mevrouw T. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de.

Koppelteken woordenlijst

A We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken.

Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los 12. In de regel schrijven we samenstellingen van Engelse woorden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneen, bijvoorbeeld dashboard, flashback, laserprinter. Als het rechterlid van de samenstelling echter een voorzetselbijwoord is, zoals up in back-up, komt er gewoonlijk een koppelteken tussen beide delen. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan. Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na anti- verplicht. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel anti- voor in woorden met de lettercombinaties. Schrijf een koppelteken in samenstellingen met een initiaalwoord. De Woordenlijstsamenstellers hebben aan deze regel zeer streng gevolg gegeven en hem voorbehouden aan woorden als journalist-cabaretier en rood- wit-blauw.

Daardoor heeft een lange reeks woorden het koppelteken verloren: fiscaaltechnisch, internationaalrechtelijk, nationaalsocialist, radicaalislamitisch. Aaneenschrijven van telwoorden: Woordenlijst Nederlandse Taal – Officiële Spelling U bent hier: taalunieversum » woordenlijst » leidraad » Los, aaneen of met een koppelteken ? Eventueel kan een koppelteken worden gebruikt om de opbouw van de samenstelling. Verwijzingen naar andere plaatsen in de. Hoe gaan wij er zelf mee om in onze woordendatabase ? Spring naar Bijzondere gevallen met een koppelteken – Tussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling wordt een koppelteken gebruikt. Het gaat hier om combinaties van twee of meer elementen die in principe allebei op de eerste of tweede plek zouden kunnen staan.

Dit is evenwel een noodoplossing waar we niet al te veel gebuik van moeten maken.

Koppelteken woordenlijst

In het Groene Boekje wordt dat facultatieve teken niet gebruikt: het geeft bijvoorbeeld musichall, en niet music-hall, hoewel die. De ministers van de Nederlandse Taalunie hebben zich vandaag akkoord verklaard met de voorstellen voor de nieuwe editie van de Woordenlijst. Engels en Frans en het aan elkaar, los of met koppelteken schrijven van combinaties uit het. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human- resourcesafdeling.

Voor Nederlandse samenstellingen met Engelse woorden geldt in feite dezelfde vuistregel. Zo is het ‘ humanresourceafdeling’, ‘bigbangtheorie’ en ‘badhairday’. In principe wordt alles aaneengeschreven. TREMA of KOPPELTEKEN Het trema lijkt een moeilijk onderwerp. Maar de taalregels die bij het hieronder verzamelde materiaal horen, brengen duidelijkheid in deze materie.

Er bestaat vaak verwarring over de regels voor het aaneenschrijven en het gebruik van het koppelteken of de spatie tussen woorden die bij elkaar horen. Vooral bij samenstellingen is de twijfel groot. Raadpleeg voor de algemene regels hoofdstuk 6 van de Woordenlijst Nederlandse Taal en hoofdstuk 8. Woorden als chef-kok en minister-president zijn hiervan vaak gebruikte voorbeelden.