Kosten brok cursus

Dit leidt naar een studieadvies op maat, waardoor u gericht kunt studeren. Hierin wordt de theorie aan de hand van vier casussen aangeboden: een. Waar kan ik informatie vinden over cursus – en examendata? De data zijn te vinden op de lokale informatiepagina van het betreffende centra. Bij de contactgegevens van de lokale BROK coördinatoren vindt u een link naar deze informatie.

VUmc, Landelijke eBROK cursus, Conform landelijke afspraken zijn alle klinisch onderzoekers in VUmc verplicht de Basiscursus regelgeving en Organisatie van. Welke cursus is voor jou van toepassing? De cursus is niet direct bedoeld voor onderzoeksver- pleegkundigen of trialcoördinatoren. De kosten voor deelname aan deze 3-daagse BROK bedragen voor interne UMC Utrecht. Na inschrijving ontvangt u een factuur. U kunt de inschrijving tot 4 weken voor aanvang zonder kosten annuleren.

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang moet altijd het volledige cursusgeld worden betaald, ongeacht de reden van annulering. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het UMC Utrecht besluiten 4 weken voor aanvang de BROK cursus te. Ik sta ingeschreven voor het GCP-WMO of BROK -examen maar ik kan niet deelnemen aan het examen wegens gezondheidsproblemen. Wat moet ik doen om mijn inschrijving kosteloos te kunnen verplaatsen? Kosteloos verplaatsen van het examen wegens gezondheidsproblemen of verlies van een familielid is mogelijk. De kosten van de farmaceutische zorg maken in Nederland relatief gezien een klein deel (ongeveer 10%) uit van de totale kosten van de gezondheidszorg. Innovatieve medicijnen zijn van groot.

Onder andere zijn er de BROK – cursus en de opleiding tot geregistreerd klinisch farmacoloog. De BROK bestaat uit de volgende onderdelen: een self-assessment, een studiearrangement, een centrumspecifieke bijeenkomst en een landelijk examen. Klinisch onderzoekers ontvangen een certificaat na het volgen van de basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers ( BROK ). De bevoegdheid op basis van dit BROK -certificaat is geldig voor een periode van 4 jaar. Als je nog werkzaam bent of zult zijn als klinisch onderzoeker, ben. Alle geslaagden ontvangen een certificaat. Alleen gecertificeerde onderzoekers mogen mensgebonden onderzoek uitvoeren.

Genetisch onderzoek en gebruik lichaamseigen materialen. U kunt zich registreren en inschrijven voor onderstaande scholing. De registratie en inschrijfprocedure duurt een paar minuten. BROK -hercertification: Module Quality Assurance and Quality control in clinical research (nieuwe stijl). De cursus voldoet aan de inhoudelijke eisen opgesteld door de NFU BROK Academie.

Van alle klinisch onderzoekers wordt verwacht, dat zij een geldig BROK certificaat hebben. Een BROK certificaat is slechts 4 jaar geldig. Deze cursus is voor onderzoekers, die 4 jaar geleden hun BROK certificaat hebben gehaald. Deelname kosten LUMC medewerker € 80,00. Verschillende instellingen bieden verschillende BROK cursussen aan.

De kosten hiervan zijn niet inbegrepen bij de kosten van deelname aan de cursus. De cursus vindt plaats op een locatie van Dimence in Deventer of wordt in company aangeboden. Indien men geen BROK – cursus heeft gevolgd wordt vergelijkbare voorkennis verondersteld. Voor medewerkers van het LUMC zijn geen kosten verbonden aan het volgen van een cursus van Bedrijfsopleidingen.

Ook het afdelingsbudget wordt niet aangesproken, omdat de cursussen gefinancierd.