Kritiek op de wereldbank

Het doel van de Wereldbank kan bijna niet nobeler: armoede de wereld uit helpen. Maar toch heeft de Bank een beroerde reputatie. Wij gingen naar Washington DC om uit te zoeken: wat is er waar van alle kritiek ? Wij vroegen 30 insiders: is de Wereldbank echt een uitbuiter van arme landen? Antiglobalisten hebben het nog steeds gemunt op de Wereldbank als handlanger van het grootkapitaal. Toch is serieuze kritiek wel degelijk mogelijk.

Kritiek op de wereldbank

Op de keper beschouwd financiert de Wereldbank de Derde Wereld met geld uit de Tweede. Daarmee verstoort zij de internationale kapitaalmarkt. Voorts moeten overheden bezuinigen op uitgaven voor sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. IMF en Wereldbank – Afschaffen of hervormen?

De jaarlijkse bijeenkomst van de Wereldbank (WB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington leidde in april tot felle demonstraties. Op 27 september zal er in Praag weer gedemonstreerd worden. De kritiek op Wereldbank en IMF komt de laatste tijd niet alleen van demonstranten en. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft kritiek op de Wereldbank, dat afgelopen weekend zijn jaarlijkse vergadering hield in Peru. De ngo is niet blij met de kladversie van een nieuw beleid waarmee de Bretton Woods-instelling de sociale en ecologische kant van grote projecten.

Kritiek op de wereldbank

Vanuit de hoek van het andersglobalisme is er veel kritiek op de Wereldbank.

Ze zou neo-liberalisme stimuleren, niet duurzaam zijn en niets doen tegen schendingen van mensenrechten. Men verzet zich niet tegen het nobele doel van de Wereldbank, maar is het fundamenteel oneens met de invulling die hier door de. De Wereldbank is een belangrijke speler op de internationale kapitaalmarkt. Alhoewel de doelstelling van de bank erg nobel is, blijft er veel kritiek op het huidige beleid van de bank.

Het kabinet is bezorgd over kritiek dat de Wereldbank onvoldoende aandacht besteedt aan mensenrechten. Nederland zal hierover vragen stellen aan de Wereldbank. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft dat dinsdag gezegd in reactie op een rapport van. De door de Wereldbank gefinancierde projecten waren vooral op het gebied van elektrische energie, transport, communicatie, landbouw, bosbouw en industrie.

De regionale spreiding van de leningen was als volgt: Azië 31%, Europa 27%, Noord-en Zuid-Amerika-21%, Afrika en 15%, en Australië-6%. Kritiek van Wereldbank en IMF op economie Suriname. De Surinaamse economie gaat opnieuw slechte tijden tegemoet. De regering moet daarom fors snoeien op de overheidsuitgaven. Het overgrote deel van het ambtenarenapparaat. Een team van meer dan 50 journalisten uit 21 landen heeft gedurende bijna een jaar het falen van de Wereldbank onderzocht om mensen te beschermen die in de naam van voo. Het bestuur van de Wereldbank heeft zware kritiek op het management wegens een tekortschietend beleid om de armoede in de wereld terug te dringen.

Dit heeft de Financial Times vandaag gemeld. Volgens een intern Wereldbankrapport hebben evaluaties van. Terwijl het IMF zich concentreert op het monetaire en budgettaire beleid van landen, verschaft de Wereldbank leningen om hun ontwikkeling te financieren.

Kritiek op de wereldbank

Door het principe van "één dollar,één stem" en de bijbehorende zetelverdeling in de Raad van Bestuur, hebben de rijke landen de facto een groot overwicht in deze belangrijke financiële instelling. Bovendien kunnen interne evaluaties van de Bank negatieve conclusies te produceren. Het is beschuldigd van een Amerikaanse of Western hulpmiddel voor het opleggen van het.

In het eerste deel van dit artikel zal een algemeen beeld geschetst worden van de Worldbank. In het tweede deel wordt een aantal punten van kritiek op de Worldbank nader toegelicht.